Atrium in het Stadhuis te Den Haag

STADHUIS EN  
BIBLIOTHEEKCOMPLEX
DEN HAAG

 

  1992-1995

 

Algehele begeleiding van de aannemer bij de realisatie van het stadhuis te Den Haag. Advisering ten aanzien van contractvorming, meer-/minderwerk, oplevering, afhandeling schadeclaims en dergelijke meer.

SECTOREN EN THEMA'S

 

PUBLICATIES 

AGENDA EN VACATURES