top of page

Bouwrecht en Vastgoedrecht

Boot Advocaten is al 30 jaar een gevestigde naam voor Bouwrecht en Vastgoedrecht bij opdrachtgevers, aannemers en andere marktpartijen die reeds op onze ervaring beroep hebben gedaan.

 

Cliënten vertrouwen onze bouwrecht advocaten met het onderhandelen, bemiddelen, contracteren en bewerkstelligen van hun vastgoed visie. Boot Advocaten is o.a. ervaren met: het heronderhandelen en openbreken van contracten, het ontvlechten van samenwerkingsverbanden, het procederen over niet-nakomen van verplichtingen en het effectueren van faillissementen.

Onze bouwrecht praktijk werkt met cliënten mee om hun doelstellingen door middel van innovatieve contracten, strategische inzichten en doordrongen marktkennis zorgeloos te realiseren.

 

Het bouwrecht team van Boot Advocaten heeft – in het bijzonder – ruime ervaring met het tot stand brengen van grote vastgoedprojecten (naast de zaken met geringere waarde) met een publieke-, sociale- en cultureel-historische waarde. Het team staat onze cliënten zo goed mogelijk bij.

 

Boot Advocaten heeft een instrumentele functie ingevuld bij het realiseren van het Stadhuis Den Haag, de Zurichtoren, het Hermitage Amsterdam, het Louis Davidscarré, de Schouwburg Hoofddorp en de Central District Rotterdam. Voorts heeft Boot Advocaten haar kennis toegepast aan complexe railinfra-projecten waaronder de Zoetermeerlijn, de Oosterheemlijn en de Metro Amsterdam.

Bij complexe project- en gebiedsontwikkelingen begeleidt Boot Advocaten haar cliënten bij zowel nieuwbouw als herontwikkeling. Cliënten kunnen op onze expertise beroep doen bij de strategiebespreking, aanbesteding, realisatie en exploitatie van het project. Een doorslaggevende succesfactor is dat Boot Advocaten haar praktijkervaring met privaat, publiek en Europees recht, in samenhang met inzichten in technische specificaties, planning en budget, toepassen. Boot Advocaten weet de juridische vertaalslag te maken.

Door onze expertise vooraf in te schakelen voorkomen onze cliënten hindernissen in hun bouwproject. Boot Advocaten is actief betrokken bij de voorfase van bouwprojecten door te adviseren over zaken als bouwtijdsverlenging, meer- en minderwerk, verrekenbare hoeveelheden, kostenverhogende omstandigheden, de oplevering en waarschuwingsplicht.

 

Wij adviseren onze cliënten ook na oplevering, over zaken als verborgen gebreken, ontwerpfouten, uitvoeringsfouten, bouwtijdsoverschrijding en schade als gevolg van bouwwerkzaamheden en verzekeringsgeschillen. 

bottom of page