top of pageOver ons 

Boot Advocaten is een gerenommeerd nichekantoor met expertise in vastgoed- en aanbestedingsrecht, Europees recht en (duurzame) energie. Duurzaamheid en ESG zijn hieraan onlosmakelijk verbonden. Wij hebben in 2015 een kenniscentrum opgericht voor duurzaam bouwen: Blue Building Institute.

 

Dankzij onze decennialange ervaring, kennis van de markt, en ons multidisciplinaire team kunnen we snel en hands-on tot oplossingen komen. Dit doen we samen mét onze opdrachtgevers. Regelmatig betrekken we ook de ketenpartners. Een multidisciplinaire dialoog en samenwerking leidt vaker en sneller tot een goed resultaat dan het direct starten van een procedure. 

Wij zeggen vaak: ‘Wijsheid achteraf is overal te koop.’ Om een bouwproject of investering te laten slagen, is het belangrijk om al vroeg in het proces de juiste beslissingen te nemen en afspraken vast te leggen. Boot Advocaten adviseert in elke fase van vastgoedontwikkelingen, van concept en ontwerp tot realisatie en gebruik.

Kennis en innovatie

Boot Advocaten heeft in 2002 een trend gezet als het eerste niche kantoor van Nederland. Sindsdien staan wij hoog aangeschreven in de vastgoedmarkt. Vanaf 2008 worden wij bijvoorbeeld ononderbroken vermeld in de lijst van Beste Vastgoedjuristen van PropertyNL. Daar zijn we uiteraard trots op. 

 

We richten onze blik altijd op de toekomst. We anticiperen op regelgeving, marktomstandigheden en internationale ontwikkelingen én we ontwikkelen we onze eigen producten. Ons nieuwste product is Stainable. We hebben in dit digitale rapportage platform de SFDR/RTS gedigitaliseerd en omgebouwd tot een invulbaar systeem. Het genereert automatisch de door de EU voorgeschreven rapportages en is qua gebruiksgemak vergelijkbaar met het belastingformulier. Ook is Stainable CSRD-ready. 

 

Wij ontwikkelen en delen onze kennis altijd graag, bijvoorbeeld in boeken, artikelen, netwerkevenementen, trainingen en colleges. Ook werken we samen met onze kennispartners, internationale onderzoeksinstituten en het WELL Buildings Institute.

Onze opdrachtgevers en opdrachten

Wij mogen zeer gerenommeerde bedrijven rekenen tot onze opdrachtgevers: ondernemingen in de bouw-en vastgoedsector, zoals beleggers, ontwikkelaars, bouwondernemingen, multinationals, internationale organisaties, Nederlandse ondernemers, en ook overheden en collectieven. Een persoonlijke benadering staat bij ons voorop. Sinds enkele jaren richt Boot Advocaten zich tevens op de sectoren gezondheid en zorg.  

Wij adviseren onze opdrachtgevers gedurende de gehele levenscyclus van panden en ontwikkelingen, zoals, kantoren, hotels, woningprojecten, winkels, grote huisvestingsontwikkelingen en grote infrastructurele projecten.

 

We begeleiden aan-en verkoop trajecten, adviseren rondom diverse lease-constructies, bij ontwikkelingen, publiek-private samenwerkingen en geschillen. Ook adviseren we bij bemiddeling en arbitrage, financieringsconstructies, minnelijke schikkingen en meer.

bottom of page