top of pageProject- en Gebiedsontwikkeling


Gemeente Waalwijk; winkelcentrum “De Els”
Het verrichten van een second opinion voor de gemeente Waalwijk bij de selectieprocedure van een projectontwikkelaar voor de herontwikkeling van winkelcentrum “De Els”.
 
Gemeente Leiderdorp; A4
Advisering van de gemeente Leiderdorp bij de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling rondom de verdiepte aanleg van de A4: een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Leiderdorp, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van VROM en Bohemen B.V.

Gemeente Gorinchem; multifunctioneel nieuwbouwcomplex
De algehele begeleiding van het College van Burgemeester & Wethouders, het gemeentebestuur, een zorginstelling, een woningcorporatie en een schoolbestuur bij de ontwikkeling van een multifunctioneel nieuwbouwcomplex voor wonen, leren en zorg. Uitgangspunt is een BTW-voordelige structuur die tot besparingen leidt en zoals die is verwerkt in de samenwerkingsovereenkomst.

Gemeente Kampen; Zuiderzeehaven
Het begeleiden van de gemeente bij de realisatie van de Zuiderzeehaven in een CV/BV constructie, met drie overheden en zeven private partijen, inclusief parkmanagement.

Consortium projectontwikkelaar, aannemer en woningcorporaties; Spoorzone Breda
Het structureren en begeleiden van een samenwerkingsverband tussen een projectontwikkelaar / aannemer en twee woningcorporaties ten behoeve van de aankoop van percelen grond in de spoorzone Breda en de voorgenomen nieuwbouwontwikkelingen (woningen, kantoor). In samenwerking met fiscalisten is de meest optimale fiscaal/juridische structuur opgezet die voordelen biedt op het gebied van de VPB, OVB en BTW.

Gemeente Tilburg; nieuwbouwlocatie De Zuidlanden
Advisering inzake de publiek-private samenwerking tussen drie ontwikkelende partijen en de gemeente Tilburg ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie De Zuidlanden (6500 woningen).
 
Gemeente Amsterdam; Zuidas
De begeleiding van een multifunctionele samenwerking tussen de gemeente en een ontwikkelaar, ten behoeve van een multifunctionele gebiedsontwikkeling die onderdeel vormt van het masterplan Zuidas.

Gemeente Goirle; uitbreidingsplan Boschkens
Begeleiding van de gemeente bij de ontwikkeling en realisatie van het uitbreidingsplan Boschkens (ca. 850 woningen) met betrekking tot aanbestedingen (bekendmaking, selectieleidraad) en het contracteren van marktpartijen.

 

bottom of page