top of page

Overheidspraktijk en Aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht is in de loop der jaren steeds complexer geworden. Naast de Europese regels, geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012, is er steeds meer flankerende regelgeving zoals de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement werken. Als gevolg van die toegenomen complexiteit is het soms bepaald niet eenvoudig de regels precies de duiden en toe te passen. Is het bijvoorbeeld toegestaan een marktpartij een klein gebrek aan zijn inschrijving te laten herstellen? Wanneer stelt een aanbesteder te zware eisen in verhouding tot de opdracht? Welke regels gelden er als een private partij vrijwillig een aanbesteding organiseert?

Boot Advocaten is al 25 jaar gespecialiseerd in alle facetten die van belang zijn bij een aanbestedingsprocedure. We begeleiden overheidsinstellingen bij het doelmatig en rechtmatig organiseren van (Europese) aanbestedingsprocedures. Maar ook marktpartijen maken gebruik van onze expertise bij het opstellen van een inschrijving. Uiteraard hebben we ook ruime ervaring met het bijstaan van zowel overheidsinstellingen als markpartijen bij geschillen over een aanbestedingsprocedure, bijvoorbeeld over rechtmatigheid van de aanbestedingsdocumentatie.

We adviseren en procederen in (geschillen over) aanbestedingsprocedures die betrekking hebben op zowel werken, leveringen als diensten. Wij staan voor u klaar om in elk stadium van een aanbestedingsprocedure met u mee te denken en u te voorzien van de benodigde kennis.

bottom of page