top of page

CSRD als framework voor
uw ESG-strategie, implementatie en compliance. 


 

iStock-1256276487.jpg

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De CSRD is Europese wetgeving die alle grote en middelgrote ondernemingen verplicht om transparant en uniform te rapporteren over hun eigen duurzaamheid. Hiervoor is een zeer uitgebreide richtlijn opgesteld namelijk de ESRS (European Sustainability Reporting Standard). Deze ESRS is gestructureerd naar ESG onderwerpen: Environment, Social, Governance.

 

Dubbele Materialiteiten Assessment en Stakeholder Engagement

Bedrijven moeten voor alle onderwerpen beoordelen hoe belangrijk deze zijn (hoe 'materieel') voor hun eigen bedrijfsvoering (outside-in) of juist voor de externe stakeholders (inside-out). Dit is weliswaar een flinke oefening omdat het een omvangrijke verzameling onderwerpen betreft. Een pragmatische aanpak begint met het vergelijken van de CSRD met uw bestaande strategie en beleid. Daarin staan de belangrijkste materialiteiten vaak al genoemd. Die vergelijken we met het juridisch kader. Wij noemen dit onze CSRD PreScan. Ondernemingen worden in toenemende mate verplicht om over de onderwerpen die 'materieel zijn' te rapporteren conform de richtlijnen in de ESRS.

 

De gekozen ESG-structuur in de CSRD/ESRS ziet u in onderstaand framework en geeft ook richting aan wie in de organisatie aan zet is om de gevraagde informatie aan te leveren. Wist u dat Boot Advocaten deze wetgeving volledig heeft opgenomen in Stainable CSRD? Daarmee loopt u in praktische stappen door het CSRD compliance proces, inclusief de Due Diligence, het Double Materiality Assessment, de Stakeholder Engagement Landscape en uiteraard CSRD Reporting. 

Scherm­afbeelding 2023-11-17 om 15.21_ed
CSRD PreScan
Voor wie

Voor wie geldt de CSRD & wanneer?

Vanaf boekjaar 2024 geldt de CSRD voor de ondernemingen die nu al moeten rapporteren op basis van de NFRD (ondernemingen met 500+FTE of maatschappelijke relevantie). De jaarrapportage moet uiterlijk 30 juni 2025 gepubliceerd zijn. Daarna volgen vanaf boekjaar 2025 de grote ondernemingen (2 van de 3: 250+ FTE, balanstotaal 20M+, netto omzet 40M+) en vanaf boekjaar 2026 de beursgenoteerde middelgrote -en kleine ondernemingen. In het kort:

  • Rapport juni 2025 (boekjaar 2024) > 500+FTE | 40M+ omzet | 20M+ vermogen

  • Rapport juni 2026 (boekjaar 2025) > 250+FTE | 50M+ omzet | 25M+ vermogen (2 van 3)

  • Rapport juni 2027 (boekjaar 2026) > 10+FTE | 700K+ omzet | 300K+ vermogen

 

In totaal zullen circa 50.000+ ondernemingen in de Europese Unie op grond van de CSRD duurzaamheidsinformatie in het bestuursverslag moeten opnemen. Daarnaast moet de duurzaamheidsrapportage machine readable zijn en in het naar verwachting in 2024 operationele European Single Acces Point (ESAP) worden gepubliceerd. Niet-beursgenoteerde midden- en kleinbedrijven (MKB) zijn niet in scope, maar zullen vanuit de toeleveringsketen van een CSRD-plichtige onderneming data moeten aanleveren. Wij adviseren om zo snel mogelijk te beginnen met de eerste stappen: de Due Diligence en het Materialiteitsassessment. Deze hebben niet alleen juridische waarde, maar hebben ons inziens een potentiële positieve impact op de (arbeids)marktwaarde van uw onderneming.

Implementatie & limited assurance

Heeft u al een ESG verbeterbeleid en bent u deze al actief aan het implementeren? Dan zal dit grotendeels passen op de CSRD. Het is met name belangrijk om duidelijk te documenteren en rapporteren conform de richtlijnen. Dit kan relatief snel met onze CSRD PreScan.

Over onze CSRD PreScan

Wij adviseren ondernemingen om te beginnen met een CSRD Prescan. Dit is, wat ons betreft, de snelste manier om te toetsen hoe duurzaam de bedrijfsvoering al is, en welke stappen nog gezet moeten worden op weg naar een duurzame bedrijfsvoering. De Prescan geeft u naast inzicht in uw 'materialiteiten' en stakeholders, meteen ook een stappenplan waarin staat wat u nog te doen hebt om straks CSRD compliant te rapporteren: uw CSRD plan van aanpak op hoofdlijnen.

U krijgt direct:

  • Preliminary Priority Assessment mét matrix (Preliminary Double Materiality Assessment)

  • Preliminary Stakeholder Engagement Assessment

  • Plan van Aanpak (GAPS & Next Steps)  

Wij kunnen deze CSRD PreScan snel en relatief eenvoudig doen, omdat wij daarbij gebruik maken van ons Legal Tech platform Stainable. Dit platform is speciaal ontwikkeld voor automated SFDR & CSRD compliant reporting, maar is juist ook een onmisbare tool voor de stappen voorafgaand aan de rapportages.

 

 

Neem contact met ons op als u vragen heeft over CSRD Readiness, CSRD Due Diligence, CSRD Dubbele Materialiteitsassessment of CSRD implementatie. U kunt ook onze ESG Academy bekijken, of deelnemen aan onze webinars. 

CSRD Reporting (met Stainable)

Wij adviseren iedere onderneming eerst te beginnen met bovenstaande CSRD Prescan. Deze toets is in enkele weken te doorlopen, en geeft direct inzicht in uw rapportage template. Voor dit proces maken wij gebruik van het Legal Tech Reporting platform Stainable. Dit slimme systeem geeft aan welke rapportage eisen voor uw bedrijf van toepassing zijn en zet deze eisen meteen om in een rapportage template. U vult deze template handmatig, of deels geautomatiseerd in. Deze template is 100% compliant met de CSRD vereisten, mits alle stappen goed worden doorlopen, en genereert automatisch de onderdelen voor uw jaarrapportage. Hiermee is ook de juridische toets en de 'audittrail' van data vastgelegd. Overigens is Stainable ook een ideale oplossing om diverse ESG compliance scans snel en betrouwbaar uit te voeren.

Boot Advocaten is overigens, net als Blue Building Institute, inhoudelijk nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Stainable.

Meer weten?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over CSRD Prescan, CSRD Due Diligence, het Dubbele Materialiteitsassessment of CSRD rapportage. We helpen graag.

Bekijk ook ons webinar over de CSRD! U kunt hier een link aanvragen. Meer webinars bekijken? Check onze ESG Academy.

Scherm­afbeelding 2023-11-13 om 13.29.48.png
bottom of page