top of page
Modern Office Building

Bouw en Vastgoed

Referenties binnen de bouw- en vastgoedsector behelzen mede de Erasmusbrug, de Zürich toren, het museum De Hermitage, de Rotterdamse Markthal en het Haagse Stadhuis. 

architectuur Illustratie

Projectontwikkeling

Referenties binnen projectontwikkeling behelzen mede Gemeente Amsterdam; Zuidas Gemeente Tilburg; nieuwbouwlocatie De Zuidlanden, Gemeente Leiderdorp; A4

Duurzame energie

Duurzaamheid en energie

Overgang elektriciteitsnetten naar gesloten distributiesysteem of directe lijn Certificering duurzame energie, Boot Advocaten adviseert zowel op nationaal als op Europees niveau.

Contract Paper Signing

Innovatieve contracten

Referenties binnen de formulering van strategische contracten strekken tot het Central District Project in Rotterdam, management- en operatie contracten voor Mariott Hotels. 

Maquette ruimtelijke ordening

Vergunningen, ruimtelijke ordening

Referenties binnen vergunningen en ruimtelijke ordening behelzen onder meer gemeente Zandvoort, gemeente Lelystad en begeleiding van projectontwikkelaars. 

Image by Frederic Köberl

Aanbesteding en Europees recht

Boot Advocaten adviseert aan beide zijden in aanbestedingen, bij de Tilburgse Spoorzone, de uitvoering van het Meerjaren Vervangingsplan van het Amsterdamse Gemeentelijk Vervoersbedrijf en de nieuwbouw van het zwembad in het Steinerbos te Stein (Zuid-Limburg).

bottom of page