top of page

SFDR is de maatlat voor grijze of groene beleggingen.
 

Wat is de SFDR? Lees hieronder meer.

Webinar 4-shades SFDR_100x-100_edited.jpg

Op zoek naar de slimste strategie? 

 

Neem contact op en stel ons uw vragen. 

TIP: onze routes naar groen zijn kort,

maar géén shortcut.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De SFDR is Europese wetgeving die de financiële markten verplicht om transparant en uniform te rapporteren over de duurzaamheid van hun beleggingen, namelijk per beleggingsproduct en op entiteitsniveau. Beleggingen moeten 'kleur bekennen': zijn ze donkergroen (duurzame doelstelling) of grijs? De SFDR maakt namelijk onderscheid tussen een art. 6 (grijs), art. 8 (lichtgroen) en een art. 9 (donkergroen) product. Een veelgehoorde vraag is ‘hoe kom ik van grijs naar lichtgroen?’. Een te groene claim is voor de markt aantrekkelijk ('greenwashing') maar het risico op boetes en reprimandes is groot. Toch is het ook niet nodig om dan maar alle fondsen op grijs te houden ('greenhushing') om elk risico te ontlopen.

 

Fondsen kunnen een lichtgroene claim vaak direct rechtvaardigen: dit levert direct marktvoordeel op en kan over vier routes. Wij noemen dit de vier tinten groen. Deze productstrategie kan bijvoorbeeld woning- en kantorenbeleggers helpen in de aan- en verkoop. Zo kan meerwaarde worden gecreëerd door een vastgoedobject, dat onderdeel uitmaakt van een financieel product, ‘grijs’ in te kopen om het daarna te verduurzamen.

 

 

Wanneer en voor wie is de SFDR belangrijk?

 

De SFDR is een verplichting voor financiëlemarktdeelnemers met een financieel product en financieel adviseurs met drie of meer werknemers. Financiëlemarktdeelnemers zijn onder andere kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, vermogensbeheerders, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s, met inbegrip van abi-light beheerders ), pensioenfondsen en levensverzekeraars. Onder een financieel product worden onder andere pensioenregelingen, verzekeringen en beleggingsfondsen geschaard. De SFDR, die op 10 maart 2021 van toepassing is geworden, legt op zowel entiteitsniveau als productniveau rapportageverplichtingen op. Deze rapportageverplichtingen zijn uitgewerkt in de Regulatory Technical Standards, die vanaf 1 januari 2023 van toepassing zijn geworden.  


 

De diverse routes naar groen  

 

Er zijn vele mogelijkheden om uw beleggingsproduct te verduurzamen. We spreken vaak over 'vier tinten groen'. Dit zijn strategische routes waarlangs u uw product direct geschikt maakt als een 'artikel 8 of 9', in spreektaal een lichtgroen of donkergroen product. Daarbij is het wel belangrijk dat u uw product steeds verder verduurzaamt.

 

Donkergroen (artikel 9)

Als uw beleggingsproduct een duurzame doelstelling heeft, en alleen duurzame (vastgoed)beleggingen in dit fonds zijn opgenomen, dan spreken we over een donkergroen product (art. 9 fonds). Deze duurzame doelstellingen kunnen zijn geformuleerd op 'E' (ecologische doelstellingen), of 'S' (sociale doelstellingen), of - voor de vergevorderden - een combinatie. Vrijwel zeker loopt de route over 'E' over de taxonomie. Voor sociale duurzaamheid is er nog geen 'Social Taxonomy', maar de SFDR biedt hier duidelijke kaders voor.

Donkergroene beleggingen moeten sowieso voldoen aan minimum voorwaarden. Zo moeten op de 'S' bijvoorbeeld de 'minimum safeguards' uit de OESO zijn geborgd. Het framework voor de minimum safeguards ligt vast in de SFDR in de vorm van de PAI-indicatoren. Deze zijn opgenomen in ons Legal Tech Framework Stainable, waardoor u snel kunt toetsen of uw fonds of belegging(object) voldoet. Ook genereert Stainable automatisch uw SFDR-rapportage. 

Lichtgroen (artikel 8)

Maar ook als de (vastgoed)beleggingen niet 100% Taxonomy-aligned zijn, is het mogelijk te categoriseren als een groen fonds. Ook dat kan over de route van de E, S, ofwel een combinatie van beide. 

De SFDR biedt ook hier kaders voor. Ook daarin helpt Stainable om te toetsen in welke mate uw fonds of belegging voldoet, en eventueel welke stappen nog gezet moeten worden om een groene ambitie te kunnen waarmaken. 

Lichtgroene fondsen 

Het is kunt u  een impact  met een milieudoelstelling die Taxonomy-aligned zijn. Hiervoor moet worden voldaan aan doelstellingen uit de Taxonomieverordening. Voor vastgoedbeleggingen is dit 'de route over E'.

  • Duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die op de SFDR zijn afgestemd. Een belegging mag geen ernstige afbreuk doen aan andere milieu- of sociale doelstellingen en de onderneming waarin is belegd moet praktijken op het gebied van goed bestuur volgen. ruimer dan die van de Taxonomieverordening.

  • Duurzame beleggingen met een sociale doelstelling die op de SFDR zijn afgestemd. Het promoten van sociale duurzaamheid maakt een product dus al lichtgroen. Hoewel een sociale Taxonomie in de maak is, zijn er op dit moment nog weinig kaders voor sociale duurzaamheid beschikbaar. Zo promoot Bouwinvest met hun woningfonds leefbaar, betaalbaar, passend en inclusief wonen voor de doelgroep voor wie zij bouwen. Verder kan gedacht worden aan het bestrijden van eenzaamheid in woonwijken of de bevordering van integratie door buurthuizen of sportscholen. 

Scherm­afbeelding 2023-11-02 om 15.17.11.png
Contact
bottom of page