top of page

Nieuwbouw of renovatie van vastgoed is vandaag de dag ondenkbaar zonder expliciete doelstellingen op het terrein van duurzaamheid. De regelgeving op dit terrein wordt immers steeds verder aangescherpt. Daarnaast maken steeds meer ondernemingen MVO en CSR onderdeel van hun businessstrategie.

Boot Advocaten weet als geen ander hoe het realiseren van ‘groene’ doelstellingen contractueel vastgelegd moet worden. Er moet immers niet alleen duurzaam worden gebouwd, maar ook duurzaam worden geëxploiteerd en in gebruik gehouden.

Vastgoed en energie

Boot Advocaten heeft een bijzondere expertise heeft op het (duurzaamheids)issue energie. Vastgoed en energie raken namelijk steeds meer met elkaar verbonden. Nieuwbouw en renovatie worden steeds vaker gerealiseerd volgens de principes van de ‘Trias Energetica’ (verspilling van energie tegen gaan door ontwerp en isolatie, restwarmte en andere al aanwezige energie zo goed mogelijk gebruiken en maximaal gebruik maken van energie uit hernieuwbare bronnen). Dat vraagt om extra investeringen, die zich pas in de exploitatiefase terugbetalen. Boot Advocaten heeft uitgebreide ervaring met Green Lease-contracten in de retail- en kantorenmarkt, met behulp waarvan de kosten en baten van duurzame energieoplossingen evenredig worden verdeeld over verhuurder en huurders.

Maatwerkcontracten

Steeds duidelijker wordt dat eigen (decentrale) energieopwekking voor veel bedrijven, woningcorporaties en particulieren de enige mogelijkheid is om de energielasten beheersbaar te houden. Voor welke optie of combinatie van opties ook gekozen wordt (zonne-energie, windenergie, WKO, biogas): steeds is er behoefte aan maatwerkcontracten tussen de verschillende betrokken partijen zoals bouwers, exploitanten, energieproducenten, netbeheerders, installateurs en afnemers. Boot Advocaten loopt hierin voorop. Niet alleen in de juridische concretisering, maar ook in advisering, de begeleiding van aanbestedingen en het voeren van procedures met betrekking tot het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen.

Innovatieve ontwikkelingen
Als nichespeler is Boot Advocaten goed op de hoogte van, en vaak ook intensief betrokken bij de laatste innovatieve ontwikkelingen op de duurzame energiemarkt. Dat blijkt onder meer uit de betrokkenheid van het kantoor bij de aanpassing van de regelgeving voor certificering en subsidiëring van energie uit hernieuwbare bronnen en ten behoeve van Gesloten Distributiesystemen en Directe lijnen voor het transport van energie.

Ook is Boot Advocaten founding partner en lid van de strategieraad van het ESCo Netwerk Nederland, het kennisnetwerk voor de informatievoorziening met betrekking tot ESCo’s en lid van de juridische kopgroep Dutch Green Building Council.

De energietransitie waar we in verkeren vraagt om het doorbreken van silo’s. Extra aandacht is nodig voor communicatie, cultuurverschillen en organisatie van nieuwe samenwerkingsverbanden. Boot Advocaten helpt deze processen flexibel in te richten. Zo’n samenwerking timmeren we niet dicht met contracten. We organiseren langdurige flexibele samenwerkingen met gedeelde verantwoordelijkheden en opbrengsten.

Projecten en Nieuws

Klimaatwet

Momenteel wordt in de Tweede Kamer de “Klimaatwet” behandeld. De Klimaatwet is nog geen wet, maar een wetsvoorstel dat momenteel door de Tweede Kamer wordt behandeld.

Lees meer...

Wijzigingen in de aansluitplicht op het gastransportnet

Per 1 juli 2018 wijzigt wettelijke verplichting van de netbeheerder om  kleinverbruikers op het gastransportnet aan te sluiten (artikel 10 lid 6, onder a Gaswet).

Lees meer...

Beslisboom Verduurzaming Scholen

Nieuwe online tool: Beslisboom Verduurzaming scholen integraal maatregelenpakket met kostenindicatie

Lees meer...

Persbericht Beslisboom Verduurzaming Scholen

In dit persbericht komt u meer te weten over de mede door Boot advocaten ontwikkelde tool

Lees meer...

1 / 3

Please reload

bottom of page