top of page

Persbericht 23 januari 2018

Nieuwe online tool: Beslisboom Verduurzaming Scholen Negen integrale maatregelpakketten met kostenindicatie

Een gezonder binnenklimaat voor de school? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar zonnepanelen? Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij dan het beste kunnen treffen. De Beslisboom Verduurzaming Scholen is een hulpmiddel om een aanpak te kiezen voor verduurzaming van hun (bestaande) schoolgebouw(en). Met doordachte, doorgerekende, integrale maatregelpakketten.

Negen maatregelpakketten

De Beslisboom geeft voor schoolgebouwen in het PO en VO uit drie verschillende bouwjaarklassen een maatregelpakket met oplossingen voor energie- en binnenklimaatverbetering. Er zijn negen integrale maatregelpakketten, met maatregelen die onderling op elkaar zijn afgestemd. Die zijn berekend voor een beoogde exploitatieperiode van 5, 15 of 25 jaar. Met acht van de negen Maatregelpakketten kan worden voldaan aan de Wet Milieubeheer en aan Energielabel C of B en Frisse Scholen Klasse C of B.

Slim investeren

Zo kunnen schoolbesturen slim verduurzamen. De Beslisboom geeft vervolgens een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over aanbestedingsprocedures.

Meer weten? Volg de workshop!

Op 7 februari organiseren Boot Advocaten, IVVD, ontwerp- en ingenieursorganisatie Arcadis en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ’s middags een workshop over de Beslisboom.http://www.bootadvocaten.nl/5666/workshop_handleiding_verduurzaming_schoolgebouwen/
Met toelichting op de maatregelpakketten, praktijkvoorbeelden en informatie over contracteren, aanbesteden en financieren.

 

Green Deal Scholen

in samenwerking met Boot Advocaten, BAM, Ruimte-OK, NLII, NIA, BNG, Platform 31, gemeente Rotterdam, en schoolbesturen PCOU, Ronduit en Spaarnesan is

 

Gratis beschikbaar

De Beslisboom Verduurzaming Scholen is gratis beschikbaar als online tool. U kunt hem vinden via www.greendealscholen.nl,www.rvo.nl/frissescholen, onder de Tools, en op de websites van Arcadis en Boot Advocaten. Of direct, www.beslisboomverduurzamingscholen.nl

De Beslisboom ontwikkeld door

Boot Advocaten en Arcadis in opdracht van de RVO.nl in het kader van de Green Deal Scholen, De

maatregelen en kosten zijn gebaseerd op deskundige informatie en ervaringen in de praktijk. Niet

alleen voor schoolbesturen, ook voor marktpartijen en bijvoorbeeld Bouwagenda en Deltaplan

biedt de Beslisboom een praktische aanpak.

 

Aan de slag?

Voordat wordt gestart met een plan voor verduurzaming van het onderwijsvastgoed, is het belangrijk dat gemeente en schoolbestuur gezamenlijk een visie, strategie en ontwikkelperspectief op beleidsniveau hebben vastgelegd in een Integraal Huisvestingsplan IHP. Daarna is de Beslisboom handig als hulpmiddel. De Beslisboom geeft globale oplossingen en globale kostenindicaties. Het is altijd belangrijk om per gebouw een aanpak op maat te kiezen en hiervoor een deskundige adviseur in te schakelen. En ook belangrijk: denk niet alleen aan de investeringskosten, maar ook aan de kwaliteit op langere termijn en aan de exploitatiekosten. Regel het beheer en onderhoud dus goed om de energiezuinigheid en een gezond binnenmilieu voor meerdere jaren te waarborgen.

Bundelen

Bundelen van fasering, maatregelen, onderhoud en budgetten van meerdere gebouwen biedt veel voordelen. Het maakt een integrale aanpak, onderlinge afstemming van maatregelen, uitbesteden aan marktpartijen, slim investeren, en financiering via een bank gemakkelijker. Een groot schoolbestuur kan op portefeuilleniveau bundelen, voor éénpitters kan samenwerking lucratief zijn.

 

Hogere ambities?

Er zijn ook koplopers onder de gemeenten en schoolbesturen die nu al ambitieuzere doelen nastreven, bijvoorbeeld Energielabel A+, Frisse Scholen Klasse A, Energieneutraal of Nul-op-de- Meter. Deze koplopers lopen voorop in een energietransitie die ook voor het scholenveld nodig is en merkbaar zal worden. Hierover zijn echter nog onvoldoende praktijkgegevens bekend en daarom zijn er nog geen Maatregelpakketten voor berekend. Voorlopig is er ook nog extra investeringsbudget voor nodig. Echter, een betere match tussen vraag en aanbod zal op termijn leiden tot hogere kwaliteit en een lagere prijs.

 

bottom of page