top of page

Beslisboom verduurzaming scholen; online tool nu beschikbaar

Een gezonder binnenklimaat voor de school? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar zonnepanelen? Veel schoolbesturen worstelen met het vraagstuk rond duurzaamheid. Zij willen hun scholen wel verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij dan het beste kunnen treffen. De Beslisboom Verduurzaming Scholen is een hulpmiddel om een aanpak te kiezen voor verduurzaming van hun (bestaande) schoolgebouw(en).

Om uw schoolbestuur handvatten te bieden hebben wij samen met Arcadis in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de Beslisboom Verduurzaming Scholen ontwikkeld. Deze gratis online tool geeft voor schoolgebouwen (PO en VO) uit verschillende bouwjaarklassen maatregelpakketten met oplossingen voor energie- en binnenklimaatverbeteringen. Schoolbesturen kunnen kiezen uit negen integrale maatregelpakketten, met maatregelen die onderling op elkaar zijn afgestemd. Die zijn berekend voor een beoogde exploitatieperiode van 5, 15 of 25 jaar. Met acht van de negen Maatregelpakketten kan worden voldaan aan de Wet Milieubeheer en aan Energielabel C of B en Frisse Scholen Klasse C of B. Deze tool helpt scholen bij het verduurzamen van het vastgoed met doordachte, doorgerekende, integrale maatregelenpakketten. Kortom, een stappenplan naar duurzame schoolgebouwen. Daarnaast wordt u op weg geholpen met het aanbesteden en de keuze in contractvorming.

 

Slim investeren
Zo kunnen schoolbesturen slim verduurzamen. De Beslisboom geeft vervolgens een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over aanbestedingsprocedures.

Gratis beschikbaar


 

 

 

 

 

De Beslisboom Verduurzaming Scholen is gratis beschikbaar als online tool:

https://www.beslisboomverduurzamingscholen.nl

Beslisboom Verduurzaming
bottom of page