top of page

Aanbestedingsrecht en bouwrecht vormen al 25 jaar ons metier. Of het nu gaat om scholen, woningen, kantoren of andere gebouwen; Boot Advocaten ondersteunt bij aanbesteding, (her)financiering en contractering. We adviseren en helpen bij het realiseren van (veranderende) strategische doelstellingen. Bij complexe project- en gebiedsontwikkelingen begeleidt Boot Advocaten haar cliënten vanaf de eerste strategiebespreking tot en met de aanbesteding, realisatie en exploitatie. De laatste tijd worden wij veel gevraagd voor verduurzaming van bestaande bouw, projectontwikkeling en lokale energie-opwekking. 

Boot Advocaten doet voor Bouw- en vastgoed haar werk met name vooraf, en adviseert over zaken als bouwtijdverlenging, meer- en minderwerk, verrekenbare hoeveelheden, kostenverhogende omstandigheden, oplevering en waarschuwingsplicht.

Boot Advocaten adviseert ook na oplevering, bij zaken als verborgen gebreken, ontwerpfouten, uitvoeringsfouten, bouwtijdoverschrijding, schade als gevolg van bouwwerkzaamheden en (CAR)-verzekeringsgeschillen.

Bij project- en gebiedsontwikkeling begeleiden we bij zowel nieuwbouw als stedelijke herontwikkeling. Belangrijke succesfactor is dat we kennis van privaat, publiek en Europees recht, in combinatie met gevoel voor politieke verhoudingen en inzicht in technische specificaties, planning en budget in samenhang toepassen.

Sinds de economische crisis in de vastgoedsector staan grondexploitaties veelal onder druk, verplichtingen kunnen niet worden nagekomen. Boot Advocaten is zeer ervaren in het voeren van heronderhandelingen en/of openbreken van contracten (waaronder bouwclaims), het ontvlechten van samenwerkingsverbanden, het procederen over het niet-nakomen van verplichtingen (Financial Recovery) of juist het bewerkstelligen van faillissementen in de bouw en vastgoed.

Boot Advocaten heeft ruime ervaring in bouwrechtzaken en heeft grote vastgoedprojecten begeleid, zoals het Stadhuis Den HaagBabylonZurichtoren en Hermitage Amsterdam. Voorts heeft Boot Advocaten een bijdrage geleverd aan belangrijke railinfra-projecten waaronder de Zoetermeerlijn, de Oosterheemlijn en de vervanging van wissels en sporen van de meerjaren vervangingplan metro GVB Amsterdam.

Daarnaast heeft Boot Advocaten spraakmakende projecten begeleid zoals het geluidsisolatieproject Schiphol, deSpoorzone TilburgCentral District in Rotterdam, project Brouwerspoort in Veenendaal en het Louis Davidscarré in Zandvoort. Het kantoor is tevens betrokken geweest bij de herontwikkeling van centrumgebieden zoals Middenboulevard Zandvoort en Cultuurcentrum en Schouwburg Hoofddorp, alsmede bij veel woningbouwprojecten.

Verduurzaming van bestaande gebouwen in breder Europees perspectief: nieuwe samenwerkings- en verdienmodellen

Bij een bijeenkomst van de Europese commissie werden de maatregelen besproken die de lidstaten moeten nemen op basis van de Europese Energy Efficiency Directive (2012/27/EU). Interessant was om niet alleen de rechtsfiguren te vergelijken maar ook de concrete stand van de projecten in verschillende lidstaten. 

Lees meer ...

Please reload

bottom of page