GEMEENTE VEENENDAAL – PROJECT BROUWERSPOORT

Redactie
-

Boot advocaten heeft de  juridische begeleiding en coördinatie verzorgd van één van de grotere  herontwikkelingen van een stadscentrum in Nederland: Het Centrumplan Brouwerspoort te Veenendaal. De gemeente Veenendaal heeft verregaande ambities om het stadshart met een rijk industrieel verleden en het daarbij behorende industriële erfgoed de komende tien jaar om te vormen tot een modern winkelgebied met een regionale functie. Het plan omvat meer dan vijfhonderd woningen, ruim 1700 inpandige en externe parkeerplaatsen, 4600 m2 detailhandel, 6200 m2 dienstverlening, 19.140 m2 gemeentelijke diensten en culturele voorzieningen, 800 m2 horeca, en 6000 m2 meubeltoonzalen. Binnen het plangebied hebben diverse ontwikkelende en bouwende marktpartijen naast de gemeente grondposities ingenomen met soms tegenstrijdige belangen.

Boot  advocaten heeft de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling begeleid,  heeft ondersteund in de in de onderhandelingen ten aanzien van  zowel het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten  met ontwikkelaars en aannemers, gronduitgifte-overeenkomsten,  en koopovereenkomsten als ten aanzien van  het ontbinden van samenwerkingsovereenkomsten , gronduitgifte overeenkomsten en  koopovereenkomsten . Ook is Boot advocaten betrokken bij bestuursrechtelijke procedures.

Commerciële belangen moeten worden afgestemd  op politiek-bestuurlijke belangen en besluitvorming. In een complexe centrumontwikkeling is het van belang  de juiste expertise  efficiënt in te zetten, te coördineren en te monitoren. Kennis is vereist bestuursrecht, aanbestedingsregelgeving, staatssteun, fiscaliteit en uiteraard privaatrechtelijke aspecten, maar ook worden expertises ingezet zoals  bijvoorbeeld financieel analisten, grondexploitatiedeskundigen en parkeergaragedeskundigen Binnen deze dynamiek vormt Boot een coördinerende spilfunctie.

Gerelateerde onderwerpen: