GEMEENTELIJK VERVOERSBEDRIJF AMSTERDAM / MEERJAREN VERVANGINGSPLAN

Redactie
-

Boot Advocaten is namens het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam betrokken geweest bij de begeleiding van de uitvoering van het Meerjaren Vervangingsplan bestaande uit het vernieuwen van sporen, wissels, kruisingen, telecommunicatie en energievoorziening aan de Amsterdamse metrobaan.

Voor dit project is niet alleen specifieke aanbestedingsrecht en bouwrechtkennis benodigd, maar ook in het bijzonder kennis van wissels, wisselstellers e.d.

Gerelateerde onderwerpen: