top of page

Verduurzaming van bestaande gebouwen in breder Europees perspectief: nieuwe samenwerkings- en verdienmodellen

Bij een recente bijeenkomst van een uitvoeringsorganisatie van de Europese Commissie werden de maatregelen besproken die de lidstaten moeten nemen op basis van de Europese Energy Efficiency Directive (2012/27/EU). Interessant was om niet alleen de rechtsfiguren te vergelijken maar ook de concrete stand van de projecten in verschillende lidstaten.

Energieprestatiecontracten zijn in de landen om ons heen een beproefd middel om niet alleen grip te krijgen op energiekosten, maar ook op onderhoudskosten en de restwaarde van de installaties in een gebouw. De businesscase moet telkens integraal vanuit technische, financiële en juridisch-fiscale optiek beoordeeld worden. Regionale omstandigheden spelen ook een belangrijke rol.

 

Duidelijk is dat naast politieke ambities ook Europese wet- en regelgeving – zij het met vertraging – ons noodzaken tot verduurzaming. De implementatie van de nieuwe Aanbestedingsrichtlijn 2014/24 EU had per 18 april 2016 in ons systeem geïmplementeerd moeten zijn. Dat is niet gebeurd en nu kunnen de normen van deze Richtlijn door justitiabelen in rechte direct worden afgedwongen. Wijzigingen in het nationale bestuursrecht en privaatrecht volgen elkaar rap op, vragen meer handhaving door de overheid en brengen meer verplichtingen voor gebouweigenaren én haar gebruikers met zich mee.

 

Maar het zijn niet alleen de politiek en de wettelijke regels die dwingen tot innovatie en nieuwe samenwerkingsvormen. Beleggers zijn geïnteresseerd in nieuwe technische standaarden zoals de Well Building Standard. Blue is het nieuwe green: het verbeteren van gezondheid en comfort in de bestaande bouw is een groter goed, en een beter businessmodel, dan alleen het realiseren van energiebesparing. Het terugdringen van ziekteverzuim levert een hogere productiviteit van werknemers op. Een ‘gezonder’ gebouw levert letterlijk voor iederéén meer op. Vorig jaar heb ik hier een presentatie over gegeven op de Provada.

 

Een onderdeel van de Well Building standard is comfort. De technieken om comfort te meten, niet alleen vanuit het gebouw maar vanuit de gebruiker zelf, zijn er ook al. De ‘Comfortmeter’ van Factor4. De eerste projecten met als doel het behalen van een WELL certificate zijn al gestart. Een gezonder en/of comfortabeler gebouw wordt inzet voor gebouweigenaren en verhuurders om huurders aan te trekken, wat ook een manier is om leegstand tegen te gaan of te transformeren.

 

Bouwers, installateurs, ontwikkelaars en hun adviseurs zijn in hun zoektocht naar nieuwe samenwerkings- en verdienmodellen geïnteresseerd in innovatiecontracten en aanbestedingsmodellen: hoe sluit ik een energieprestatiecontract waarin naast energiebesparing, onderhoud, restwaarden ook comfort een rol speelt? Wanneer mag ik onder de nieuwe Aanbestedingsrichtlijn 2014/24 EU onderhandelen? Of, zoals laatst in een GRESB bijeenkomst openlijk werd gesuggereerd: kan ik als verhuurder aansprakelijk worden gesteld als ik er niet in slaag de CO2-concentratie in een gebouw lager dan de voorgeschreven 800 ppm te houden?

bottom of page