top of page

ESG Reporting, Een nice-to-have of een must have? Duurzame waarde ontsluiten via ESG

Door de groei van de “groene en gezonde“ vastgoedmarkt vindt er een toename aan nieuwe ontwikkelingen binnen de financiële sector plaats. Dit heeft met name te maken met de nieuwe Europese verordeningen, waaronder onder andere de SFDR).


De invulling van de criteria van ESG staat een bedrijf, voor zover niet door wetgeving dwingend anders voorgeschreven, vrij. Maar ook voor dit “vrije” gedeelte kan dit als uitdagend worden ervaren. Boot Advocaten kan helpen met invulling te geven aan de volgende vragen:

  • Welke toegevoegde waarde heeft het opmaken van een ESG rapportage voor uw investering, portefeuille, organisatie en mensen.

  • Welke rol spelen SFDR-, ESG- en GRESB-rapportages.

  • Wat is de samenhang / overlap tussen de drie.

  • Hoe je bepaal je de "S" in ESG en waarom neemt het zo’n vlucht?

  • Hoe borg je door middel van een ESG-rapportage de gemaakte investeringen.

  • Welke rol spelen de WELL (her)certificeringen in de (huur)contracten en het ESG rapport en hoe borg je die?


De “S” criteria invullen met behulp van WELL

Het sociale element van ESG-kwesties is voor vele partijen het moeilijkst te beoordelen. Dit in tegenstelling tot milieu- en bestuurskwesties, die makkelijker te definiëren zijn, een gevestigde staat van dienst hebben met marktgegevens en vaak vergezeld gaan van gedetailleerde regelgeving. Sociale kwesties zijn vaak minder tastbaar en scherp omlijnde gegevens om aan te tonen hoe ze de prestaties van een bedrijf beïnvloeden zijn er vaak niet. Uiteraard worden ook door en krachtens de SFDR door middel van de Regulatory Technical Standards (RTS) eisen gesteld aan het sociale element maar een precieze invulling aan de hand van wat de RTS hieromtrent inhouden blijft lastig. BBI kan u op dit punt behulpzaam zijn. Daar komt bij dat BBI zeer bekend is met de WELL Building Standard Certificering van het International WELL Building Institute (IWBI).

Zowel de WELL Building, WELL Portfolio als de Health Safety Rating worden wereldwijd steeds vaker gebruikt als een instrument voor duurzaamheidsbeheer en -rapportages. Daarnaast bieden deze WELL certificeringen de juiste tools om activa op lange termijn (o.a. ten behoeve van de WELL her-certificering) te benchmarken, te monitoren en te verbeteren en meetbare gegevens te leveren die tevens gekoppeld zijn aan de “S” binnen de ESG-metriek.


Boot Advocaten helpt investeerders en andere belanghebbenden hoe zij een uitgebreide ESG-strategie kunnen volgen om sociale risico’s te vermijden en kansen te pakken. Door de WELL-norm toe te voegen verhoogt de gezondheid en het welzijn in het hele ESG-landschap door middel van strategieën die zijn ontworpen om het fysieke, mentale en sociale welzijn van werknemers en belanghebbenden te beschermen en te bevorderen. De ESG-prestatierapportering wordt hierdoor een krachtig stappenplan om meerdere zaken te monitoren, te managen, te beheren en aan te sturen.


Wilt u meer weten? Boot Advocaten adviseert uw organisatie graag in het formuleren, invullen en rapporteren van uw ESG-doelstellingen. Wij gaan graag met u in gesprek.

Comentarios


bottom of page