top of page

PropertyNL: 'Een goed ESG-beleid loont'

Bijgewerkt op: 19 okt. 2021

PropertyNL heeft in het septembernummer van haar blad een interview met mr. Alexandra A. Jurgens-Boot gepubliceerd. PropertyNL is het magazine voor onafhankelijk research voor professionals in vastgoed en staat synoniem voor gedegen kennis van zaken op vastgoedgebied. Hieronder vindt u een ongewijzigde reproductie van het originele interview.

 

In 't kort:

SFDR-verordening raakt ook vastgoedpartijen

Greenwashing levert reputatieschade op

Focus verschuift van Energy- naar Social-aspect


Een goed ESG-beleid wordt cruciaal voor het aantrekken van financiers en goede medewerkers. Greenwashing wordt aangepakt.


Net buiten de Zuidas klopt het hart van de juridische boetiek van Alexandra Boot. Een van de speerpunten van dit niche-kantoor is de verduurzaming van vastgoed. Daarin heeft Boot Advocaten inmiddels een lange staat van dienst, want het kantoor is al sinds 2002 gericht op de sectoren duurzame energie en gezondheid in relatie tot vastgoed.


Transparantie

Volgens Boot raakt nieuwe Europese regelgeving over verduurzaming, waaronder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)-verordening, ook vastgoedpartijen. Zij moeten transparant zijn over duurzaamheidsrisico’s bij hun investeringen, om zo greenwashing tegen te gaan. De Vereniging van Effectenbezitters waarschuwt in dit verband dat de SFDR-verordening echt draait om transparantie, en niet als een ranglijst voor bedrijven op het gebied van duurzaamheid moet dienen. Deze transparantie-doelstelling wordt vaak uit het oog verloren door bedrijven.

Uit een eerder onderzoek van de Franse bank BNP Paribas kwam naar voren dat de helft van de Europese institutionele vermogensbeheerders de nieuwe Europese regelgeving niet begrijpt. Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor bedrijven. Boot wijst erop dat wanneer niet voldaan wordt aan de SFDR-verordening en dus niet aan de verplichte transparantie, er stevige sancties kunnen volgen, zoals het bevriezen van tegoeden en het niet meer mogen verlenen van diensten. ‘We zitten nu in een periode dat er grote twijfels bestaan over de huidige classificaties op het gebied van duurzaamheid. De AFM heeft onlangs 1250 beleggingsfondsen met in totaal € 1000 miljard aan belegd vermogen onder de loep genomen. 40% daarvan claimt duurzaam te zijn, terwijl de toezichthouder daar vraagtekens bij plaatst. Partijen die zich groen voordoen, maar het niet zijn, wachten juridische procedures.’


Reputatieschade

Boot Advocaten speelt hierop in door bedrijven op te roepen om nu al actie te ondernemen en om de wet- en regelgeving in de gaten te houden die greenwashing zeker gaat bestraffen. Volgens de vastgoedadvocate zouden bedrijven en instellingen niet moeten wachten op mogelijke sancties van de AFM. ‘Er is een groot risico op reputatieschade als partijen laks met de regels omgaan’, aldus Boot. Zij heeft daarmee Iris van Looy van belangenvereniging voor vermogensbeheer Dufas aan haar zijde. Van Looy waarschuwt in het FD dat er nu echt stappen moeten worden gezet, omdat er weinig vooruitgang zichtbaar is. ‘Het verdient daarom aanbeveling alvast gebruik te maken van de conceptversie van de templates van de Europese toezichthoudende autoriteiten. Ofwel: maak alle gevraagde informatie openbaar en voldoe daarmee aan de verplichtingen uit de SFDR-verordening.’

Volgens Boot zal deze conceptversie vrijwel zeker binnen afzienbare tijd definitief worden.


Kanteling

Op ESG-gebied is er volgens Boot sprake van een enorme kanteling. Ze zegt: ‘Bedrijven rapporteren niet alleen op basis van de SFDR-verordening, maar maken ook steeds meer gebruik van ESG-rapportages. Vanuit de markt bestaat er namelijk een druk om een gedegen ESG-beleid te hebben. Investeerders gebruiken deze rapportages steeds vaker om hun investeringen beter te onderbouwen. Een goed ESG-beleid wordt dus cruciaal voor het aantrekken van financiering, maar ook voor het aantrekken van goede medewerkers. Ik verwacht dan ook dat ESG uiteindelijk wel gereguleerd gaat worden.’

Kortom, een ESG-beleid ontwikkelen loont. Dit maakt ook voor vastgoedpartijen de noodzaak groter om dit te doen. Daarbij kan Boot Advocaten een rol spelen. ‘Onze dienstverlening voorziet in een systeemaanpak voor vastgoedbedrijven. Banken, vastgoedbeleggers en adviseurs zijn nu al onnodig tijd kwijt aan het beantwoorden van technische vragen over de staat van hun panden en implementaties van beleidsvragen, en daar komen nog de ESG en SFDR-rapportages bij’, aldus Boot. ‘Er ontstaan nu allerlei databedrijven en adviesbureaus die vaak maar een deel van de vragen kunnen beantwoorden, en zeker niet de juridische vraagstukken. Wij helpen bedrijven het overzicht te krijgen met betrekking tot wat moet en wat mag, maar ook om dit niet incidenteel per pand aan te pakken maar via portfolio’s. Daarnaast moeten bedrijven vooral niet afhankelijk worden van één partij voor het databeheer. Hier ligt nog een grote opgave op het gebied van IP-rechten.’


Voorsprong

Een andere trend die Boot signaleert in de vastgoedmarkt is dat na corona de focus verschuift van CO2-reductie en energie-efficiëntie (het E-aspect van ESG) naar gezondheid (het Social-aspect van ESG). ‘Internationaal merken we dat de Well-certificeringen worden ingezet om invulling te geven aan de S van Social. Omdat ik tevens in 2015 het Blue Building Institute heb opgericht, hebben wij een voorsprong in kennis over Well-certificeringen gericht op gezondheid binnen de gebouwde omgeving. Bij Well-certificeringen spelen gezondheidsaspecten een grotere rol dan bij bijvoorbeeld een Breeam-certificering’, aldus Boot.

Certificeringen zijn uiteindelijk echter niet meer dan een houvast, zegt de vastgoedadvocate. ‘Internationaal hebben we een primeur met de door ons ontwikkelde Blue Lease. Zowel vastgoedeigenaren en beleggers als huurders hebben er belang bij dat de door hen gedane investeringen in duurzaamheid niet na verloop van tijd verloren gaan. Om de belangen over en weer te borgen en om certificering dan wel her-certificering te vergemakkelijken hebben wij formats ontwikkeld die partijen hierbij helpen. Ook dit maakt deel uit van de systeemaanpak van Boot Advocaten voor verduurzaming van vastgoed.’


Provada: inzicht in duurzaamheidseisen Samen met een aantal andere partijen organiseert Boot Advocaten op de Provada-stand van PropertyNL een bijeenkomst waar stakeholders zoals financiers en taxateurs inzicht kunnen krijgen hoe duurzaamheidseisen gerapporteerd en geïmplementeerd moeten worden. Op deze bijeenkomst wordt onder meer gekeken naar de return on investment in termen van energietransitie en sociale effecten, en op welke wijze de waarde van gebouwen kan worden beïnvloed door investeren in gezondheid. Op 4 november volgt er een uniek internationaal Blue Day netwerkevent over deze onderwerpen onder leiding van Alexandra Boot in Museum Voorlinden in Wassenaar. Binnenkort worden hierover in de nieuwsbrief van PropertyNL meer details bekend gemaakt.

Comments


bottom of page