Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De advocaten van Boot Advocaten zijn maatschappelijk betrokken en maken hun specifieke kennis van waarde in nevenfuncties bij verschillende organisaties. Daarnaast sponsort het kantoor diverse onderwijsinstellingen. Boot Advocaten is tevens donateur van het project BizWorld, een programma dat leerlingen in groep acht van de basisschool laat ervaren wat er komt kijken bij het opzetten van een eigen bedrijf. Onder begeleiding van een echte ondernemer leren jongeren om te gaan met uitdagingen en teleurstellingen van het ondernemen in de praktijk en voelen zij wat passie voor het ondernemerschap inhoudt. (www.bizworld.nl)

Duurzaam ondernemen is verankerd in het DNA van Boot Advocaten. Voor ons is duurzaamheid dan ook méér dan het reduceren van het papierverbruik en het scheiden van afval. We denken actief mee met opdrachtgevers over een duurzame invulling van projecten en gelden op dit punt als echte ambassadeurs. Zo is Boot Advocaten founding partner van ESConetwerk.nl, een onafhankelijk kennisplatform over Energy Service Companies. Dit platform heeft als doel organisaties te informeren over de mogelijkheden om de eigen energiehuishouding goedkoper en/of beter georganiseerd te krijgen.

Volgens Boot Advocaten heeft Nederland meer sociaal ondernemerschap nodig. Tal van hardnekkige problemen op terreinen waar markt en overheid tot nog toe tekort geschoten zijn, vragen om nieuwe, duurzame en zelfvoorzienende oplossingen. Hier liggen kansen voor ondernemingen die buiten de traditionele kaders van markt en overheid om durven te denken en doen. Boot Advocaten ondersteunt juist dit soort ondernemingen bij het creëren van sociale innovatie in Nederland.