Sector energie

Nieuwbouw of renovatie van vastgoed is vandaag de dag ondenkbaar zonder expliciete doelstellingen op het terrein van duurzaamheid. De regelgeving op dit terrein wordt immers steeds verder aangescherpt. Vastgoed en energie raken steeds meer met elkaar verbonden.

Daarnaast maken steeds meer ondernemingen MVO en CSR onderdeel van hun businessstrategie. Boot Advocaten weet als geen ander hoe het realiseren van ‘groene’ doelstellingen contractueel vastgelegd dient te worden. Er moet immers niet alleen duurzaam worden gebouwd, maar ook duurzaam worden geëxploiteerd en in gebruik gehouden. Bijzondere expertise heeft het kantoor op het (duurzaamheids)issue energie.

Vastgoed en energie

Vastgoed en energie raken steeds meer met elkaar verbonden. Zo worden nieuwbouw en renovatie steeds vaker gerealiseerd volgens de principes van de ‘Trias Energetica’ (verspilling van energie tegen gaan door ontwerp en isolatie, restwarmte en andere al aanwezige energie zo goed mogelijk gebruiken en maximaal gebruik maken van energie uit hernieuwbare bronnen). Dat vraagt om extra investeringen, die zich in de exploitatiefase pas terugbetalen. Boot advocaten heeft uitgebreide ervaring met Green Lease contracten in de retail- en kantorenmarkt, met behulp waarvan de kosten en baten van duurzame energieoplossingen worden verdeeld over verhuurder en huurders.

Maatwerkcontracten

Steeds duidelijker wordt dat eigen (decentrale) energieopwekking voor veel bedrijven, woningcorporaties en particulieren de enige mogelijkheid is om de energielasten beheersbaar te houden. Voor welke optie of combinatie van opties ook gekozen wordt (zonne-energie, windenergie, WKO, biogas), steeds is er behoefte aan maatwerkcontracten tussen de verschillende betrokken partijen zoals bouwers, exploitanten, energieproducenten, netbeheerders, installateurs en afnemers. Boot advocaten loopt hierin voorop. Niet alleen in de juridische concretisering, maar ook in advisering, de begeleiding van aanbestedingen en het voeren van procedures met betrekking tot het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. Zo is onlangs voor Woningcorporatie de Vooruitgang in Sassenheim een DBFMO-contract opgesteld voor de energievoorziening van een woon/zorgcomplex met koop- en huurappartementen en een commerciële plint. Daarnaast stelde Boot advocaten een contract op voor het onderbrengen van een Esco in een energiecorporatie.

Innovatieve ontwikkelingen

Boot Advocaten is Participant DGBC Als nichespeler is Boot advocaten goed op de hoogte van, dan wel betrokken bij de laatste innovatieve ontwikkelingen op de duurzame energiemarkt. Dat blijkt onder meer uit de betrokkenheid van het kantoor bij de aanpassing van de regelgeving voor certificering en subsidiëring van energie uit hernieuwbare bronnen en ten behoeve van Gesloten Distributiesystemen en Directe lijnen voor het transport van energie. Ook is Boot advocaten founding partner en lid van de strategieraad van het EscoNetwerk Nederland, het kennisnetwerk voor de informatievoorziening met betrekking tot Esco’s en lid van de juridische kopgroep Dutch Green Building Council.

Jan Rotmans Energietransitie

Transitie naar duurzame energie; wat, waarom en hoe door Hoogleraar Jan Rotmans – inspiratie

De energietransitie waar we in verkeren vraagt om het doorbreken van silo’s. Extra aandacht is nodig voor communicatie, cultuurverschillen en organisatie van nieuwe samenwerkingsverbanden. Boot advocaten helpt deze processen flexibel in te richten. Zo’n samenwerking timmeren we niet dicht met contracten. We organiseren langdurige flexibele samenwerkingen met gedeelde verantwoordelijkheden en opbrengsten.

 

Wilt u duurzame projecten in de praktijk brengen? Neem dan contact op met:

Gerelateerde onderwerpen: