top of page

Zorgverzekeraar CZ geen aanbestedende dienst

Boot advocaten voerde een procedure tegen zorgverzekeraar CZ waarin aan de voorzieningenrechter de vraag werd voorgelegd of CZ een aanbestedende dienst is. De voorzieningenrechter oordeelde dat dit inderdaad het geval was (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 juni 2014).

Het Hof Den Bosch (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 mei 2015) oordeelde in hoger beroep echter dat CZ géén aanbestedende dienst is. Of CZ een aanbestedende dienst is, komt aan op de vraag of CZ ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van commerciële aard. Omdat CZ volgens het Hof onder normale marktomstandigheden opereert, een winstoogmerk heeft en economisch risico draagt, voorziet CZ in behoeften van commerciële aard en kan zij volgens het Hof daarom niet als aanbestedende dienst worden aangemerkt.

Het is nog maar de vraag of het voornoemde arrest van het Hof Den Bosch zal worden bestendigd in toekomstige jurisprudentie.

In een andere procedure bij het Hof Arnhem-Leeuwarden betoogde Boot advocaten eveneens dat zorgverzekeraars aanbestedende diensten zijn. Tijdens deze procedure werd het de betreffende zorgverzekeraar toch te heet onder de voeten en trof daarom een schikking met de zorgaanbieder.

 

bottom of page