top of page

 

Zorg en Gezondheid

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg volgen elkaar in hoog tempo op. Dit complexe krachtenveld, gekenmerkt door een groot aantal stakeholders met uiteenlopende belangen, wordt gedomineerd door het (politieke) streven naar een kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg.

Dat betekent dat toezichthouders, bestuurders en managers van zorginstellingen voortdurend alert moeten zijn. Onderwerpen als concentratie van ziekenhuiszorg, fusies, overnames, joint ventures en (nieuwe) samenwerkingsvormen staan bij veel zorgbestuurders op de agenda. Zorgorganisaties zijn genoodzaakt hun inkoopbeleid kritisch onder de loep te nemen en hebben te maken met steeds weer nieuwe financieringsstructuren. Maar ook issues ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur, toezicht, management en medische professionals spelen op tal van plekken.

Brede kennis van zorginhoudelijke wetgeving

 

Boot Advocaten heeft specialistische juridische kennis op het gebied van zorg. We zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en onderliggende wettelijke vereisten die de structuur van de verschillende partijen in de zorgsector beïnvloeden. Wij kunnen u daarom zowel strategisch als operationeel adviseren.

Onze brede kennis en ervaring op het gebied van zorginhoudelijke wetgeving stelt ons in staat u te begeleiden bij het opstellen van commerciële contracten, het vormgeven van samenwerkingsverbanden of u te adviseren over juridische geschillen. Ook kunnen we samen met u de financierings- en bekostigingssystematiek in de zorg juridisch toepasbaar te maken binnen uw organisatie en de governance daarop afstemmen.

Uiteraard behoort ook zorgvastgoed, aanbestedingsrecht en Europees recht tot onze expertises. Onder invloed van de economische ontwikkelingen zijn vraagstukken rond zorgvastgoed nu complexer dan ooit. Daarnaast is het onderwerp duurzaamheid ook steeds belangrijker in deze sector. Ook op dit vlak kunnen de experts van Boot Advocaten vanuit de verschillende rechtsgebieden u van een gedegen strategisch advies voorzien.

bottom of page