WELL

Naast de ‘groene’ aspecten (zoals energiebesparing en CO2-reductie) komen ‘blauwe’ aspecten zoals sociale duurzaamheid, welbevinden en gezondheid van de eindgebruiker steeds centraler te staan bij de ontwikkeling of renovatie van gebouwen. Gezondere gebouwen leiden onder meer tot een hogere (arbeids)productiviteit en minder uitval als gevolg van ziekte. Dit laatste zou op termijn bijvoorbeeld ook kunnen leiden tot lagere premies bij zorgverzekeraars.

 

Boot Advocaten ontwikkelt modellen om nieuwe standaarden die ‘gezondheid’ en ‘productiviteit’ objectief meten, te implementeren in nieuwe contractvormen. Het doel is om op die manier meerwaarde voor vastgoed te creëren op het gebied van welzijn en gezondheid. We werken aan huur-, samenwerkings- en projectontwikkelingscontracten die niet louter zijn gebaseerd op vierkante meters, maar ook op comfort en productiviteit.

 

Eén van die methoden is de uit de Verenigde Staten overgewaaide Well Building Standard. Deze standaard is gebaseerd op wetenschappelijke studies uit de medische wereld, vertaald naar meetbare prestaties om de impact van een gebouw (nieuw en bestaand) op gezondheid, comfort en welzijn van de gebruiker te verbeteren. Op de thema’s lucht, water, voeding, licht, fitness, comfort en geest worden meetbare prestaties gedefinieerd waarmee sturing kan worden gegeven aan het ontwerp, beheer en gebruik van gebouwen.

 

Boot Advocaten is tevens co-founder van het Blue Building Institute (BBI); een kennisinstituut en incubator op het grensvlak tussen welzijn, gezondheid en de gebouwde omgeving. BBI heeft als doel de ontwikkelingen op het terrein van gebouwen met een positieve impact op de mens (zogenaamde Blue Buildings) aan te jagen en te versnellen. BBI wordt gesteund door belangrijke partijen als AM, Ahold Delhaize, G&S Vastgoed, Vesteda, CBRE, Arcadis, Haskoning, DGMR, Delos, NRW, RICS, Progam, Deerns en Traject.

 

 

Cronenburg 152

1081 GN Amsterdam
 

Postbus 75810

1070 AV Amsterdam

T +31 (0)20 50 41 570

F +31 (0)20 50 41 589

secretariaat@bootadvocaten.nl

KVK: 34192267
BTW: NL812146608b01

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               Klachtenregeling

  • Linkedin Boot advocaten