top of page

WELL en BLUE Lease

WELL: People First certificering

Naast de groene duurzaamheidsaspecten (zoals energiebesparing en CO2-reductie) komen ‘blauwe’ aspecten zoals sociale duurzaamheid, welbevinden en gezondheid van de eindgebruiker steeds centraler te staan bij de ontwikkeling of renovatie van gebouwen. Gezonde gebouwen zorgen voor een hogere arbeidsproductiviteit en minder uitval als gevolg van ziekte. Dit laatste zou op termijn bijvoorbeeld ook kunnen leiden tot lagere premies bij zorgverzekeraars. De WELL certificering past buitengewoon goed bij een CSRD beleid.

 

Boot Advocaten ontwikkelt samen met Blue Building Institute en partners modellen om nieuwe standaarden die ‘gezondheid’ en ‘productiviteit’ objectief meten, te implementeren in nieuwe contractvormen. Het doel is om op die manier meerwaarde voor vastgoed te creëren op het gebied van welzijn en gezondheid. We werken aan huur-, samenwerkings- en projectontwikkelingscontracten die niet louter zijn gebaseerd op vierkante meters, maar ook op comfort en productiviteit.

 

Eén van die methoden is de uit de Verenigde Staten overgewaaide Well Building Standard. Deze standaard is gebaseerd op wetenschappelijke studies uit de medische wereld, vertaald naar meetbare prestaties om de impact van een gebouw (nieuw en bestaand) op gezondheid, comfort en welzijn van de gebruiker te verbeteren. Op de thema’s lucht, water, voeding, licht, beweging, comfort, geluid, materiaal, geest en community worden meetbare prestaties gedefinieerd waarmee sturing kan worden gegeven aan het ontwerp, beheer en gebruik van gebouwen.

 

BLUE Lease: ESG afspraken tussen huurders en verhuurders

Dit is een uniek product dat ziet op de waarborging van de blauwe gedachte bij een overeenkomst. In deze BLUE Lease worden duurzaamheidsambities en (re)certificeringseisen vastgelegd in een bijlage bij een (huur)contract. Dit zorgt ervoor dat duurzaamheid op de langere termijn ook gewaarborgd kan worden, en niet alleen op het moment van bouw en verhuur. Deze blauwdruk, die door Boot Advocaten ook specifiek per cliënt wordt toegepast, maakt onderdeel uit van Next Generation Real Estate. Het opgerichte BLUE Lease-team vertaalt de "blauwe" gedachte in een concept voor vastgoed of vastgoed portefeuilles om de waardevastheid te bevorderen.

bottom of page