top of page

Verslag Bijeenkomst

Het bouwrecht van morgen (incl. excursie)

Maandagmiddag 16 april 2018

I’m just trying to think about the future and not be sad”, aldus Elon Musk tijdens zijn TED Interview in 2017, waarin hij onder meer zijn plannen ontvouwde voor het aanleggen van tunnels onder Los Angeles om zo een einde te maken aan de files in de stad.  Musk is een groot inspirator voor innovatie en verduurzaming - onder meer in de bouw. Er is volgens Musk geen ontkomen aan: we moeten wel verduurzamen. Ook in Nederland stijgt het aantal duurzame bouwprojecten en neemt de nadruk op circulariteit, ook in het juridische domein, toe.


In het licht van deze ontwikkelingen heeft de Commissie Jong en Vernieuwing van de VBR-A in het circulaire paviljoen CIRCL van ABN AMRO een zeer geslaagde bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Het bouwrecht van morgen’.

Door vier deskundige inleiders werd het onderwerp van verschillende kanten belicht. De opening werd verzorgd door mr. A.A. Jurgens-Boot, die een inleiding hield over Well Building Standard certificeringen en de aanbestedingsaspecten van circulair bouwen. Mr. A.M. Klijn ging in op de publiekrechtelijke aspecten van circulair bouwen, in het bijzonder het materialen paspoort. Mr. A.Z.R. Koning nam de aanwezigen mee in een presentatie over de MilieuPrestatie Gebouwen in het Bouwbesluit. Tot slot ging ing. E.P.W. van Baar in op de aanbesteding, contractering en technische aspecten van het circulaire paviljoen van ABN AMRO.

De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding en borrel in CIRCL.

bottom of page