top of pageSpecialisatie


Boot Advocaten is in 2002 als nichekantoor opgericht voor de bouw- en vastgoedmarkt. Advocatenfabrieken waren er al genoeg en Alexandra Jurgens-Boot zag een gat in de markt.
Essentieel voor ons blijft het meebewegen met marktveranderingen en met de clientèle. Het kantoor bedient vooraanstaande Nederlandse bedrijven en overheden. Kijk voor voorbeeldprojecten onder ‘referenties‘.
 
Partnership
Inmiddels heeft het nichekantoor alweer een volgende stap gezet en zijn we een partnership aangegaan met het gerenomeerd Belgische ingenieursbureau Factor4. Dit bureau heeft in opdracht van de Europese Commissie de zogeheten Comfortmeter ontwikkeld. De Comfortmeter is een online gebruiker-survey, op basis waarvan een gebouweigenaar of -beheerder wetenschappelijk verantwoord en geobjectiveerd maatregelen kan nemen die positief uitwerken op het welbevinden van de gebruikers van dat gebouw. De Comfortmeter, ontwikkeld in samenwerking met vier Europese universiteiten, maakt het voor het eerst mogelijk de subjectieve welzijnsbeleving in een gebouw te meten. Boot Advocaten is door samen te werken met Factor4 nog beter in staat goed en breed te adviseren over onderwerpen als verduurzaming van vastgoed, energieprestatiecontracten, gezonde gebouwen en het opzetten van ESCo’s. Niet alleen de energiebesparing, maar ook het geleverde en ervaren comfort en de installatietechnische output zijn onderwerp van prestatie-afspraken. Deze combinatie leidt tot aantoonbare meerwaarde van de overeenkomsten én het vastgoed.
 
Gezonde gebouwen en comfort worden aldus nieuwe maatstaven in de vastgoedsector. Het gaat daarbij niet enkel om (energetische) verduurzaming, maar ook om verhoging van (arbeids)productiviteit en gezondheid (‘human sustainability’). Samen met partners als Eneco, Bam, CFP, diverse gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en landelijke organisaties zoals Energiesprong, RVO, DGBC en Esconetwerk zetten we hierin concrete stappen. Daarmee bewijst Boot Advocaten dat de sectoren vastgoed, duurzame energie en gezondheid en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en zijn we (opnieuw) trendsetter in de omwenteling van ‘Green’ naar ‘Blue’.
 
Traditioneel
Ondanks alle innovaties blijft Boot Advocaten ook in de traditionele Vastgoed- en Bouwwereld een gerenommeerd speler. De nadruk ligt daarbij steeds primair op de ‘voorkant’ van het proces. We begeleiden diverse gemeenten en woningcorporaties bij het opstellen en uitvoeren van aanbestedingen. Tevens begeleiden en adviseren we inschrijvende partijen bij aanbiedingen. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelden we een leidraad Aanbesteden Energieprestatiecontracten, een praktisch model bestemd voor zowel aanbestedende diensten en marktpartijen als adviseurs. Deze leidraad maakt het mogelijk om duurzame projecten ook daadwerkelijk te realiseren en is inmiddels hét te hanteren model voor alle Nederlandse overheden.
 
Boot Advocaten is met name gespecialiseerd in het structureren en contracteren van vastgoedprojecten (zowel project- als gebiedsontwikkeling) en bouwrecht. In onze geïntegreerde modellen zijn zowel juridische, fiscale, financiële als technische aspecten opgenomen. Daarnaast is Boot Advocaten gespecialiseerd in ‘afwijkende’ vastgoedovereenkomsten zoals PPS-constructies, DBFMO-overeenkomsten, ESCo’s en energieprestatiecontracten, leaseconstructies en aannemingsovereenkomsten. Tot slot hebben we naast een uitgebreide adviespraktijk ook een actieve procespraktijk op het gebied van bouwrecht, aanbestedingsrecht en transacties.
 
Juridische / financiële dienstverlening
 
Boot Advocaten zal in de tweede helft van 2015 haar activiteiten nog verder verbreden door een partnership aan te gaan met financiële adviseurs en investeerders. Hierdoor kunnen we onze cliënten nog beter adviseren omtrent zaken als het opzetten van fondsstructuren, complexe financieringsconstructies en de mogelijkheden van (alternatieve) funding.
 
Er zijn diverse nationale en internationale investeringsfondsen die middelen ter beschikking hebben voor onder andere verduurzaming van vastgoed. Het ontbreekt in Nederland echter aan projecten. Boot Advocaten gaat financiers, marktpartijen en opdrachtgevers ondersteunen bij het initiëren van projecten op basis van financieringsmodellen in combinatie met standaardisering van contracten.
 
Een voorbeeld ter verduidelijking. In Nederland zijn 7000 scholen die duurzaam moeten worden. Boot Advocaten werkt in opdracht van ministeries en uitvoeringsorganisaties aan projecten waarbij scholen niet alleen worden verduurzaamd, maar er ook aandacht is voor de leeromgeving. Daarbij worden door Boot Advocaten niet alleen de juridische aspecten meegenomen, maar ook financierings– en uitvoeringsmodellen opgesteld om deze scholen  daadwerkelijk te renoveren, verduurzamen en te verbeteren. Eén van deze projecten betreft een tachtigtal scholen in de provincie Utrecht.
 
Juridische en strategische advisering op het gebied van blue buildings
 
Boot Advocaten heeft haar activiteiten verder uitgebreid met juridische en strategische advisering op het gebied van Blue Buildings. Naast BREEAM is in de VS en Azië inmiddels een nieuwe standaard ontwikkeld voor gebouwen, de WELL Building Standaard. Boot Advocaten adviseert over het aanpassen van deze nieuwe standaard voor de Europese markt. Wij werken samen met organisaties die data ontwikkelen om impact te meten van het economisch effect van gezonde gebouwen op waardering, taxatie, transactie en snelheid. Boot Advocaten koppelt vastgoedpartijen aan partijen in de zorg, waaronder zorgverzekeraars. Door het aangaan van samenwerkingen en partnerships is Boot Advocaten in staat haar activiteiten verder uit te breiden met juridische en strategische advisering op het gebied van Blue Buildings.

bottom of page