PROJECT SASSEMBOURG

Boot Advocaten adviseert en begeleid Woonstichting De Vooruitgang in de aanbesteding en de contractering van het project Sassembourg. Dit woon-zorgproject bestaat uit de realisatie van 91 huur- en koopwoningen, een parkeergarage en de bouw c.q. exploitatie van de WKO. Warmte en koude worden geleverd door een WKO. Boot advocaten heeft de aanbesteding begeleid en een organisatiestructuur ontwikkeld waarin eigenaar, Esco en een beheermaatschappij op de juridische en fiscaal meest optimale wijze aan elkaar verbonden zijn. Hiervoor zijn ook alle contacten opgesteld waarin deze samenwerking op innovatieve wijze  is vastgelegd, onder meer een DBFMO contract waarin zowel de realisatie van de WKO als de exploitatie gedurende 30 jaar goed is geregeld.

 

 

Cronenburg 152

1081 GN Amsterdam
 

Postbus 75810

1070 AV Amsterdam

T +31 (0)20 50 41 570

F +31 (0)20 50 41 589

secretariaat@bootadvocaten.nl

KVK: 34192267
BTW: NL812146608b01

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               Klachtenregeling

  • Linkedin Boot advocaten