top of page
BBI _27.JPG


Chief Legal Advisor ESG
   

T: +31 20 50 41 570
F: +31 20 50 41 589


 

mr. Ruud Winter

Mr R. R. Winter heeft tot aan zijn pensionering op 1 februari 2020 35 jaar als raadsheer gewerkt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, het hoogste rechterlijke college in Nederland op het gebied van het economische ordeningsrecht. Van dat College was hij van 1999 tot oktober 2012 president.

 

Tijdens dat presidentschap was hij als Staatsraad in buitengewone dienst verbonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens was hij van 2007 tot 2008 voorzitter van de Nederlandse Juristenvereniging. Tijdens zijn rechterlijke carrière heeft hij in het kader van de uitbreiding van de Europese Unie regelmatig in het buitenland onderwijs gegeven aan rechters in de praktische toepassing van het recht van de Europese Unie. Vanwege zijn expertise op het punt van de toepassing van EU recht heeft Boot Advocaten hem gevraagd toe te treden tot het ESG-team van Boot Advocaten.

bottom of page