top of page

ROTTERDAM / DE VERANDA

bouwcombinatie bij de realisatie van 240 appartementen te Rotterdam,  het opstellen van contracten en advisering ten aanzien van de afhandeling van meer-/minderwerk, opleveringsperikelen, verzekeringsperikelen en arbitrageprocedures.

bottom of page