top of page
mr. Regina Koning

 

Jurist

E: Regina.koning@bootadvocaten.nl

 

T: +31 20 50 41 570

mr. Regina Koning

Regina Koning heeft 18 jaar bij het Instituut voor Bouwrecht gewerkt, eerst als juridisch medewerker en vervolgens als senior juridisch medewerker. Vanaf januari 2018 is ze haar eigen juridisch adviesbureau gestart. Ze heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Specialismen:

  • Omgevingsrecht

  • Bouwrecht

  • Energietransitie

  • Circulair bouwen/duurzaam bouwen

Regina Koning heeft vele publicaties op haar naam staan, op het gebied van het publiekrechtelijk en privaatrechtelijk bouwrecht. Ze beschikt over vergaande kennis omtrent verscheidene juridische aspecten op het terrein van het bouwrecht en kan deze in samenhang bezien. Van huis uit is ze een publiekrecht jurist, gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Dit combineert ze met haar kennis op het gebied van het privaatrechtelijk bouwrecht (met name contracteren en aanbesteden). Haar focus ligt op de omgevingsrechtelijke aspecten van duurzaam bouwen en ontwikkelen, circulair bouwen en de ontwikkelingen omtrent energietransitie. Ze adviseert ook op het terrein van de transitie die plaatsvindt naar de Omgevingswet. De kracht van deze ontwikkelingen en de maatschappelijke voordelen die zijn te behalen door deze ontwikkelingen in samenhang te bezien, zijn immers groot. In haar adviezen is Regina Koning steeds praktijkgericht met gedegen kennis omtrent de huidige stand van wet- en regelgeving en jurisprudentie en met oog voor toekomstige ontwikkelingen waarop de praktijk voorbereid dient te zijn. Ze kan haar kennis op een aangename en leerzame wijze delen, werkt goed en prettig samen en is communicatief zeer vaardig.

bottom of page