top of page

PROJECT WESTFLANK HAARLEMMERMEER

Boot heeft namens Woonstichting de Vooruitgang onderhandelingen gevoerd met de diverse betrokken overheden en andere steakholders in het plangebied over de aan en verkoop van grondposities, de grondexploitatie, de ontwikkelclaims en de te voeren strategie richting de publieke overheden vanuit het aanbestedingsrecht en het bestuursrecht  (bestemmingsplanprocedure, structuurvisie).

bottom of page