top of page

Verslag van het IBR-congres 1 april 2022 - TBR 2022/66

Onze jurist Alexander Chatzakis heeft onlangs zijn eerste artikel gepubliceerd. In de juni-editie van het Tijdschrift voor Bouwrecht kunt u zijn verslag lezen over het IBR-congres dat is gehouden op 1 april 2022. Tijdens het IBR-congres stond het thema ‘samenwerking in de aanbestedings- en contractsfase’ centraal. Tijdens het congres waren er meerdere sprekers, waaronder onze eigen advocate Alexandra Jurgens-Boot.


Mr. Bruggeman opende het congres door te spreken over de toekomst van het bouwcontractenrecht. Ir. Aalstein en Wassenaer stelden vervolgens dat contracten per definitie incompleet zijn en lichtten de guiding principles voor samenwerking en relationeel contracteren toe, waarmee partijen projecten in goede banen kunnen leiden. Vervolgens lichtten de sprekers verschillende soorten contracten toe. Mr. Chao deelde haar visie over modelcontracten, zoals de standaard FICID-contracten, en vertelde zij over de FICID task group die de opdracht heeft gekregen om collaboratieve contracten op te stellen. De alliantieovereenkomst, waarbij partijen op een gelijke voet samenwerken om gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken, werd toegelicht door mr. Jurgens-Boot. Zij betoogde dat de claimcultuur die voortkomt uit de UAV 2012 en het Burgerlijk Wetboek haaks staat op de uitgangspunten van de alliantieovereenkomst. De alliantieovereenkomst gaat namelijk over het verdelen van risico’s in plaats van geleden schade zoveel mogelijk proberen te verhalen op de ander. Het Vested-contract, waarbij alle bepalingen moeten worden geïnterpreteerd in het licht van zes leidende principes, werd besproken door drs. Van de Rijt, waarna de NEC-contracten werden toegelicht door ir. De Bruijn. Ten slotte sprak mr. Rasenberg over het faciliteren van samenwerking tijdens de aanbestedingsprocedure.


Door het uitgebreide verslag te lezen, lijkt het net of u het congres zelf heeft bijgewoond en is u duidelijk welke elementen niet mogen ontbreken voor een succesvolle samenwerking. Lees hier het volledige artikel: ibrtracker.nl/docs/articles/2022/juni/tbr-2022-66


Heeft u vragen over verschillende soorten contracten of samenwerkingsvormen? Neem dan contact met ons op.

Comments


bottom of page