top of page

Sustainable Finance Disclosure Regulation leidt tot verbetering van ESG-beleid

Bijgewerkt op: 14 jul. 2021

Sinds de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR-verordening) van toepassing werd op 10 maart 2021 dienen financiële marktdeelnemers en financieel adviseurs duurzaamheidsrisico’s met betrekking tot hun product en bedrijf kenbaar te maken.

Bedrijven zoals banken en pensioenfondsen dienen sinds die datum kenbaar te maken hoe zij omgaan met gebeurtenissen en omstandigheden die een werkelijk of mogelijk negatief effect kunnen hebben op de uiteindelijke waarde van beleggingen. Door deze duurzaamheidsrisico’s in kaart te brengen zal er een transparantere markt ontstaan en kunnen eindbeleggers duurzamere investeringen doen.

De golf van verduurzaming heeft met zich meegebracht dat ondernemingen steeds meer zijn gaan rapporteren op het gebied van economische, sociale en governance aspecten. Het aantal rapportages dat ondernemingen moeten maken is daarom enorm omhoog geschoten. Bedrijven gebruiken ESG-rapportages steeds vaker om hun investeringen beter te onderbouwen waardoor de waarde van activa in acht jaar verdrievoudigd is. Ondernemingen zullen ook veel meer informatie moeten gaan rapporteren aan de financiële marktdeelnemers en financieel adviseurs. Deze nieuwe verordening heeft dus niet alleen een impact bij partijen zoals de banken, pensioenfondsen en eindbeleggers, maar heeft ook impact op de ondernemingen die gebruik maken van de service van deze partijen.De onderdelen van de SFDR-rapportages kunnen door partijen gebruikt worden om het ESG-beleid van een bedrijf te verbeteren. In het ESG-beleid kunnen aan de hand van de duurzaamheidsrisico’s die gerapporteerd zijn, betere doelen worden gesteld en duurzaamheidsrisico’s kunnen in de toekomst worden verkleind of vermeden. De verplichting van de SFDR-verordening tot het openbaar maken van duurzaamheidsrisico’s brengt dan ook met zich mee dat partijen duurzaamheidsrisico’s niet langer kunnen verbergen en deze actief zullen moeten bestrijden in hun ESG-beleid, indien zij echt duurzaam willen zijn en niet aan greenwashing doen. De recente Shell uitspraak laat zien dat bedrijven ook gehouden kunnen worden aan de gestelde doelen, een ambitieus maar niet haalbaar ESG-beleid is dan ook niet wenselijk. Het ESG-beleid dient daarom een combinatie te zijn van ambitieuze, haalbare doelen waarin ook de mogelijkheid tot het oplossen van duurzaamheidsrisico’s wordt besproken.

Verstoppen achter een niet-haalbaar ESG-beleid waarin duurzaamheidsrisico’s niet zijn meegenomen, is dan ook niet meer mogelijk.

Wilt u zich verder verdiepen in deze materie dan kunt u de volgende workshop, die wij speciaal hiervoor ontwikkeld hebben, volgen.

Comments


bottom of page