top of page

RvS: "Rekenafstand 25 km voor stikstofneerslag is aanvaardbaar"

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 5 april 2023 geoordeeld dat de rekenafstand van 25 kilometer voor de berekening van stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden aanvaardbaar is. Er was discussie ontstaan over de vraag of de afstand van 25 kilometer wel genoeg is met oog op de totale stikstofneerslag. De rekengrens van 25 kilometer werd in 2021 door het kabinet vastgesteld en wordt sinds 20 januari 2022 gebruikt voor alle stikstof veroorzakende projecten. Duidelijkheid op dit onderdeel was dan ook voor veel projecten van groot belang.


Juist vanwege het maatschappelijke belang heeft de Raad van State op dit punt in de zaak over het tracébesluit voor het wegenproject ViA15 een tussenuitspraak gedaan. Nu de hoogste rechter hierover duidelijkheid heeft gegeven, hoeven projecten niet stil komen te liggen en zal het ook niet tot vertraging leiden bij de vergunningsaanvraag voor nieuwe projecten.


De Raad van State oordeelt dat het onderliggende rekenmodel alleen binnen de grens van 25 kilometer nog wetenschappelijk betrouwbare uitspraken kan doen over de stikstofneerslag van een individueel project. Buiten die grens is dat niet meer het geval. Het is dan te onzeker of de berekening nog overeenkomt met de werkelijkheid. Voor elk stikstof veroorzakend project moet de stikstofneerslag dus tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Of het nu gaat over de aanleg of verbreding van een weg, of de oprichting of uitbreiding van een veehouderij.


Als gevolg hiervan kan stikstofneerslag buiten de grens van 25 kilometer niet betrokken worden bij de vergunningverlening van een project. Dat betekent echter niet dat de stikstof die buiten de grens van 25 kilometer op beschermd natuurgebied terecht komt niet relevant is. Die stikstofneerslag maakt, zo oordeelt de Raad van State, onderdeel uit van de totale stikstofneerslag in Nederland. Het is aan de overheid om passende maatregelen te nemen voor het behoud of het voorkomen van verslechtering van de beschermde natuurgebieden.


Deze tussenuitspraak is genomen in de zaak over het tracébesluit voor het wegenproject ViA15. Dit project bestaat onder andere uit het verbreden van delen van de A12 en A15 en het doortrekken van de A15 vanaf knooppunt Ressen tot de nieuwe aansluiting op de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Later zal er in deze zaak nog een einduitspraak komen met daarin duidelijk over de vraag of de A15 bij knooppunt Ressen kan worden doorgetrokken en aangesloten kan worden op de A12.

コメント


bottom of page