top of page

Juridische aspecten voor de constructeur

Altijd al op een laagdrempelige en interactieve manier in aanraking willen komen met juridische aspecten van de bouw? Volg dan op 30 maart en 6 april 2022 de cursus ‘Juridische Aspecten’ en leer uw juridische positie kennen in het bouwproces.


De cursus wijst constructeurs de weg door het brede stelsel van regels voor het bouwen in Nederland. Het accent ligt op de regels voor het ontwerpen. Aan bod komen onder meer contractvormen, contractvorming, algemene voorwaarden en (keten) aansprakelijkheden.


Alexandra A. Jurgens-Boot, zeer ervaren bouw- en vastgoedadvocaat, bespreekt tijdens de cursus onder meer contractvormen, contractvorming, algemene voorwaarden en (keten) aansprakelijkheden op een begrijpelijke manier. Na afloop heeft u duidelijkheid verkregen over de vragen ‘Wie is aansprakelijk voor het bezwijken van een verbinding wanneer de constructeur de detailberekeningen heeft overgelaten aan de bouwer’ en ‘Hoe dient het risico van de corona pandemie meegenomen te worden in contracten’. Tijdens de cursus kunt u ook zelf vragen stellen.


Bestemd voor

Ontwerpers, ingenieurs, (tekenaar-)constructeurs, projectleiders en voor medewerkers van controlerende instanties. Kortom iedereen die in het bouwproces (met name aan de ontwerpende zijde) een rol speelt en zijn juridische positie wil kennen.


Niveau

HBO


Constructeursregister

Het Constructeursregister kent de cursist 3 punten toe voor het volgen van deze cursus.


Programma

Dag 1: Contracteren • Precontractuele fase; intentieovereenkomst • Werken in ketens , samenwerkingsvormen • Algemene voorwaarden • Contractstukken en rangorde • DNR


Dag 2: Uitvoeringsfase • Aansprakelijkheid; waarschuwingsplicht tijdens uitvoering • Meer- en minderwerk • Aansprakelijkheid voor bouwgebreken • Opleveringsproblematiek • Garantiebepalingen • Geschillenregeling


Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.Comments


bottom of page