top of page

Europese CSRD aangenomen: de volgende stap naar een duurzamere economie

Bijgewerkt op: 17 feb. 2023

Op 10 november 2022 heeft het Europees Parlement de richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage van ondernemingen ("Corporate Sustainability Reporting Directive") aangenomen. De Raad van de EU zal het CSRD-voorstel naar verwachting op 28 november 2022 aannemen, waarna de bekendmaking volgt in het Publicatieblad van de EU.

De CSRD treedt 20 dagen na publicatie in werking en de EU-lidstaten hebben 18 maanden de tijd om de richtlijn in nationaal recht om te zetten.


De CSRD zal de huidige regeling in het kader van de EU-richtlijn niet-financiële rapportage ("NFRD") vervangen en zal van toepassing zijn op alle grote EU-ondernemingen (ongeacht of en waar zij zijn genoteerd). Ook niet-EU-bedrijven met substantiële activiteiten in de EU zullen hieraan moeten voldoen. Beursgenoteerde kmo's zullen ook binnen het toepassingsgebied vallen, maar ze zullen meer tijd krijgen om zich aan de nieuwe regels aan te passen.


De CSRD introduceert meer gedetailleerde rapportagevereisten voor een breed scala aan ESG-aangelegenheden in overeenstemming met de verplichte Europese normen voor duurzaamheidsrapportages.


Duurzaamheidsinformatie moet worden gerapporteerd in een speciaal gedeelte van het bestuursverslag (management) als onderdeel van de jaarrekening, digitaal worden 'getagd' in elektronische rapportagevorm en onderworpen zijn aan een onafhankelijke audit. Rapporterende ondernemingen zullen ook verplicht zijn om informatie op te nemen op grond van artikel 8 van de EU-taxonomieverordening.


De rapportageverplichtingen uit hoofde van de CSRD zullen als volgt gefaseerd van toepassing zijn:

  1. vanaf 1 januari 2024 (verslagjaar 2025) voor grote ondernemingen van openbaar belang (met meer dan 500 werknemers) die al onder de NFRD vallen

  2. vanaf 1 januari 2025 (verslagjaar 2026) voor grote ondernemingen die momenteel niet onder de NFRD vallen

  3. vanaf 1 januari 2026 (verslagjaar 2027) voor beursgenoteerde kmo's en andere ondernemingen. Kmo's kunnen zich tot 2028 afmelden.

Comments


bottom of page