top of page

Energieprestatiecontract Groene Cadans - Makso

Bijgewerkt op: 14 jul. 2021

In dit artikel geeft Michiel Willemse van de Groene cadans een inkijkje in het energieprestatiecontract en hoe dit tot stand is gekomen. In samenwerking met Alexandra Boot en Renée van Exter (Boot Advocaten).

 

Op 23 juni 2021 tekenden Makso en Groene Cadans een 5-jarige overeenkomst om een pakket duurzame maatregelen te treffen dat de CO2-uitstoot van Makso zal elimineren. Dit is voor Makso een volgende stap in haar ambities om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Voor Groene Cadans is deze eerste deal voor een CO2-neutrale organisatie een mijlpaal in het realiseren van haar missie om bij te dragen aan een duurzaam energiesysteem. We zijn Makso dankbaar voor het vertrouwen en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. In dit artikel geven we een inkijkje in deze overeenkomst en hoe deze tot stand is gekomen.

Voortraject

Groene Cadans heeft eerder voor Makso een grootschalig zonnestroomproject gerealiseerd en een CO2-reductieplan gemaakt. Met name uit het CO2-reductieplan is de potentie voor verdere samenwerking gebleken. Het zonnestroomproject heeft het vertrouwen gegeven dat Groene Cadans ook sterk is in de uitvoering.

Voorwaarde voor een vergaande samenwerking die betrekking heeft op de volledige energiehuishouding is dat kennis op alle relevante aspecten van de energiehuishouding nodig is. Hierin is Groene Cadans onderscheidend in de markt door een combinatie van de volgende expertise:

  1. Energieprestatie van gebouwen

  2. Energie-efficiency van installaties en processen

  3. Opwekking van duurzame energie

  4. Energiemarkt en gebruik maken van variabele energieprijzen

  5. CO2-footprint bepaling

  6. Project management, van concept tot realisatie

  7. Energieprestatiecontract waarin partijen gelijke belangen hebben

Gelijke belangen

We zullen een inkijkje geven van wat er in onderstaand contract is beschreven. Dit is namelijk wat een samenwerking met Groene Cadans uniek maakt.

De randvoorwaarden voor een effectieve samenwerking

Groene Cadans is er op gericht de energietransitie in organisaties te versnellen. Dit is echter complex en vereist daarom een brede expertise en een goede samenwerking. Daarnaast is de energiehuishouding vaak geen onderdeel van de ‘core business’ en heeft daardoor een lage prioriteit. Met een energieprestatiecontract van Groene Cadans haalt u hoogwaardige expertise in huis voor een relatief laag uurtarief en zonder vergaande verplichtingen. Het contract is zo opgesteld dat beide partijen belang hebben bij het economisch uitvoeren van effectieve maatregelen om energie te besparen en CO2-uitstoot te verminderen. Het is bedoeld voor organisaties die behoefte hebben aan een integrale en structurele aanpak van verduurzaming. Groene Cadans neemt de leiding en ontzorgt u volledig of werkt met uw werknemers of vaste leveranciers samen om de doelstellingen te bereiken.

Met een energieprestatiecontract van Groene Cadans haalt u hoogwaardige expertise in huis voor een relatief laag uurtarief en zonder vergaande verplichtingen.

Een lange termijn samenwerking is vaak alleen succesvol als er van tevoren duidelijke afspraken worden gemaakt. Daarom werkt Groene Cadans voor het opstellen van het contract samen met Boot Advocaten. Zij zijn een autoriteit in hun vak op het gebied van duurzame energie, duurzame gebouwen en energieprestatiecontracten.

Uitvoering

De waarde van de overeenkomst zit voor beide partijen in het realiseren van doeltreffende maatregelen om het energieverbruik en CO2-uitstoot terug te dringen. Groene Cadans neemt de leiding om de maatregelen te implementeren die zij in het CO2-reductieplan identificeerde. De eerste projecten die op het programma staan, zijn hier kort toegelicht.

Energiemonitoring

Groene Cadans gebruikt een eigen energiemonitoring platform om als Energiemanager op te treden voor haar klanten. Er wordt apparatuur geïnstalleerd om energieverbruik real-time te monitoren en dit wordt grafisch weergegeven op displays in het gebouw. Dit dient verschillende doelen:

  1. Leiderschap tonen op het gebied van verduurzaming om medewerkers, klanten en leveranciers te inspireren.

  2. Gedetailleerd inzicht verschaffen in het energieverbruik om verspilling te voorkomen.

  3. Meten en evalueren van de resultaten van energiebesparende projecten.

Gebouwautomatisering

Met de kennis van Groene Cadans en haar partners is een kostenefficiënt plan gemaakt om de energieverbruikers met de meeste potentie voor energiebesparing centraal aan te sturen. Hiermee wordt het gebruik van bestaande installaties geoptimaliseerd. Er zal energie bespaard worden door buiten bedrijfstijden niet onnodig te koelen/verwarmen, te bevochtigen en te ventileren. Dit systeem maakt het ook mogelijk om de bestaande airco’s (lucht-lucht warmtepompen) in te zetten voor verwarming en een groot deel van het gasverbruik te vermijden.

Conclusie

Door doeltreffende duurzame maatregelen te nemen zal Makso keurmerken kunnen behalen, zoals een ranking op de CO2-prestatieladder, certificatie volgens ISO 14001 en/of 50001. Hiermee zal Makso zich onderscheiden in de markt en een competitief voordeel behalen. Niet alleen door een lagere kostprijs, maar vooral door de duurzame productie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit is het begin van een vruchtbare samenwerking op het gebied van verduurzaming. Door deze inzichten te delen hopen we andere organisaties te inspireren om een samenwerking met Groene Cadans te verkennen en stappen te nemen richting CO2-neutraal.

Comments


bottom of page