top of page

Een stimulans tot duurzamer beleggen

Bijgewerkt op: 14 jul. 2021

Sinds 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR-verordening) van toepassing. Dit is een Europese verordening die regels verschaft voor informatieverschaffing op het gebied van duurzaamheidsrisico’s bij beleggingen. De informatieplicht die hieruit voortvloeit, geldt voor financiële marktdeelnemers en financiële adviseurs op het gebied van duurzame beleggingen. Duurzaam beleggen is een vorm van beleggen, waarbij gekeken wordt naar de gevolgen die de belegging uiteindelijk zal hebben op het milieu en de maatschappij. De nieuwe SFDR-verordening heeft als doel dat partijen transparant zijn tegenover eindbeleggers over de duurzaamheidsrisico’s van hun beleggingen. De informatie die wordt gedeeld moet toegankelijk, niet discriminerend, niet misleidend, eerlijk, beknopt, zonder veroordeling en vooral makkelijk te lezen zijn. Een eindbelegger dient geen informatie te krijgen waarvan niet zou kunnen worden begrepen waar de informatie daadwerkelijk voor staat. Dit ondermijnt namelijk het doel van de verordening.

De SFDR-verordening maakt onderscheid tussen twee soorten financiële producten: een artikel 8 product of een artikel 9 product. Artikel 8 producten promoten alleen duurzaamheid, artikel 9 producten hebben een duurzaam doel.


Als onderdeel van de SFDR-verordening zijn er technische reguleringsnormen ontwikkeld. Deze technische reguleringsnormen bieden een handleiding voor de uitvoering van de verordening. De standaarden van de technische reguleringsnormen zijn in de vorm van templates. Het bedrijf kan deze templates bijvoegen in een contract of plaatsen op een website.

Een groot nadeel van de verordening is dat niet elk bedrijf duurzame financiële producten heeft. Deze bedrijven moeten dit verklaren Deze niet duurzame financiële producten worden lastiger verkoopbaar, wat een negatief effect heeft voor de onderneming.

Er ontstaat door de SFDR-verordening meer duidelijkheid over duurzame beleggingen. Dit maakt het aantrekkelijker voor toekomstige beleggers. Ook brengt de SFDR-verordening een positief effect mee voor een duurzamere toekomst. Want daar doen we het toch voor? Een duurzamere toekomst!


Indien u vragen heeft over de SFDR-verordening of over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons ESG-team. Zij zullen uw vragen beantwoorden en kunnen u adviseren.


Zie ook het artikel: AFM maakt beleidsregels met betrekking tot de nieuwe SFDR-verordening niet bekend.

Comments


bottom of page