top of page

Een optimaal ESG-beleid is eerder de regel dan de uitzondering geworden binnen succesvolle bedrijven

Bijgewerkt op: 14 jul. 2021

De vastgoedsector krijgt een steeds belangrijkere rol bij het aanpakken van klimaatverandering en duurzaamheid. Het wordt essentieel voor deze bedrijven om een ESG beleid te ontwikkelen én te verbeteren om zo een substantiële bijdrage te leveren aan het redden van het klimaat. Om tot een goed resultaat te komen dienen het ESG-beleid en duurzaamheid een integraal onderdeel uit te maken van de bedrijfsstrategie en de gebouwde omgeving. ESG bestaat uit drie centrale factoren (environment, social en governance) aan de hand waarvan duurzaamheid wordt gemeten.


Op Europees niveau is er een golf ontstaan aan regelgeving omtrent duurzaam investeren, een ESG-beleid hoort hierbij. Het ESG-beleid zal in de toekomst ook onderdeel worden van het Due Diligence Beleid van een onderneming. Dit zorgt ervoor dat het hebben van een ESG-beleid cruciaal wordt. Indien dit er niet is, kan het lastiger worden om financiering aan te trekken. Niet alleen dient een ESG-beleid ontwikkeld te worden, dit dient ook actief nageleefd te worden voor een optimaal resultaat.

Het hebben van een goed ESG-beleid is dus niet alleen meer noodzakelijk om klimaatverandering aan te pakken maar ook om goede financiering aan te trekken. Het ontwikkelen van een ESG-beleid is dus onvermijdelijk.


Indien u vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons ESG-team. Zij zullen uw vragen beantwoorden en kunnen u adviseren.

Comments


bottom of page