top of page

Een gemiste kans op een gezond binnenklimaat

Bijgewerkt op: 27 mei 2020

Gezondheid is door de huidige corona-crisis aan de orde van de dag. Adviezen om bewuster en gezonder te leven volgen elkaar in hoog tempo op. Dit is een goede tendens, maar er zijn nog tal van punten die in dit kader kunnen worden verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een gezond binnenklimaat. Op Europees niveau wordt ingezien dat er nog veel valt te winnen op dit gebied. De Nederlandse wetgever gaat daar niet volledig in mee.


De Europese wetgever heeft in 2018 een richtlijn uitgebracht (van het Europees Parlement en de Raad).[1] Het unieke aan deze richtlijn is dat de Europese Unie lidstaten voor het eerst opdraagt om aandacht te besteden aan de problematiek van een gezond binnenklimaat. Iets wat voor 2018 nog niet had plaatsgevonden.


Op 10 maart 2020 moest deze richtlijn in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. Dit is gedaan door middel van het wijzigen van het Bouwbesluit.[2] Daarbij is echter een algemene verplichting tot het realiseren van een gezond binnenklimaat niet expliciet in het Bouwbesluit opgenomen.


Wel is de verplichting tot het realiseren van een gezond binnenklimaat impliciet opgenomen. Dit volgt uit de Nota van Toelichting. Daarin staat dat het behoud van een gezond binnenklimaat in de definitie van het adequaat inregelen van een technisch bouwsysteem wordt ingelezen. Onze eerste indruk bij het lezen van deze wijziging van het Bouwbesluit 2012, is dat daarmee sprake is van een gemiste kans. Dit komt omdat de aspecten van een gezond binnenklimaat in het Bouwbesluit (via NEN-normen) tot op heden maar deels worden geregeld.


De bij het Bouwbesluit behorende NEN-normen stellen namelijk wel eisen aan kunstlicht, luchtverversing en geluid van buiten en binnen. Daarin worden echter geen eisen gesteld aan bijvoorbeeld temperatuur of aan chemische emissies van materialen. Weliswaar bestaat er een NEN-norm (16798-1) die deze laatste aspecten meeneemt, maar doordat deze norm niet verplicht is gesteld, is het de vraag in hoeverre deze normen worden toegepast in de praktijk.


Ons inziens heeft de Nederlandse wetgever de mogelijkheid om een gezond binnenklimaat na te streven, niet voldoende benut. Boot advocaten beschikt over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek van het Internationaal Well Building Institute. Uit dit onderzoek is gebleken dat er een correlatie is tussen ventilatie, condensatie, temperatuur en de verspreiding van virussen. Juist de implementatie van de richtlijn uit 2018 was een uitgelezen kans om deze gezondheidsaspecten – ventilatie, condensatie en temperatuur – expliciet door te voeren in het Bouwbesluit (en bijvoorbeeld ook in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving die als AMvB onder de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt).


Tot slot

Wilt u meer over bovenstaande weten, neem dan contact op met Boot advocaten: +31 (0)20 50 41 570.


 

[1] Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018. [2] Besluit van 4 maart 2020, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012.


Zie ook:

1 Comment


Unknown member
Sep 24, 2021

This is aa great post thanks

Like
bottom of page