top of page

Duurzaamheidsparagraaf taxatie is nog maar beginVastgoedmarkt, 5 februari 2024


Steven van Rijswijk, ceo van ING, pleitte tijdens het World Economic Forum in Davos voor een strenger beleid. Ook banken zouden de risico's van klimaatverandering beter moeten beprijzen, aangezien dat van grote invloed is op het bedrijfsleven.

 

Een dag later daagde Mileudefensie ING voor de rechter. De bank heeft al aangekondigd tot 2024 zijn financiering af te bouwen voor olie- en gaswinning. Milieudefensie eist concretere stappen.


De woorden van de ING-voorman pasten perfect bij de roadshows voor de introductie van de Duurzaamheidsparagraaf (Dupa) 2.0. Banken hebben met taxatiekantoren, -softwareleveranciers en brancheverenigingen een duurzaamheidsparagraaf ontwikkeld voor taxaties van commercieel en zakelijk vastgoed. Taxateurs moeten vanaf medio februari de duurzaamheidsparagraaf 2.0 meenemen in hun waardebepaling. Er moeten tachtig velden in een formulier worden ingevuld. Zo wordt bijvoorbeeld het feitelijk energiegebruik uitgevraagd, zodat de CO2-uitstoot en de kosten voor energiegebruik kunnen worden bepaald. Ook moeten klimaatrisico’s op bijvoorbeeld overstroming, bosbranden en funderingsproblemen worden meegenomen. In een nieuw onderdeel wordt naar een verwachting gevraagd over de marktwaarde bij een upgrade van een D-label naar minimaal een A-label en waar mogelijk het beperken van klimaatrisico’s zoals hittestress en overstromingsgevaar.


Taxateurs moeten de effecten van klimaatrisico’s op de marktwaardes bepalen. Zelf zullen ze de referenties moeten ontwikkelen. Het is essentieel dat die data accuraat en actueel zijn. Het herkennen van deze kwaliteit is een tweede uitdaging. Opdrachtgevers hebben daarin ook een verantwoordelijkheid.Goedkoop is duurkoop. Uiteindelijk moeten ook accountants diezelfde data en ook taxaties weer meenemen in hun beoordelingen van de jaarrekeningen. Het bestuursverslag moet ook een duurzaamsheidsverslag bevatten.


Investeringen in verduurzamingen leveren meer geld op

Het positieve nieuws is dat investeringen in verduurzaming ook aantoonbaar meer geld gaan opleveren. Niet alleen in leencapaciteit, maar ook in de waarde van het vastgoed. Sommige taxateurs zijn hun tijd vooruit. Ik vond de vraag tijdens één van de roadshows ‘hoe dat met de S zat’ een interessante. Ook de S van Social naast de E van Environmental kan in de waardering meegenomen worden. Een Blue Lease, waarin afspraken over beide onderwerpen tussen huurders en verhuurders worden vastgelegd, moet uiteindelijk ook als plus opgeteld worden bij de waarde.


Vastgoedeigenaren en vastgoedbeleggers hebben geen keus. Geen juiste duurzaamheidsrapportages, geen taxatie met Dupa 2.0 betekent simpelweg geen lening of alleen tegen minder aantrekkelijke voorwaarden. De rapportages maken transparant wat de echte waarde is van het vastgoed.


Volgende stap

Banken hebben ook geen keus op basis van ESG-regelgeving. Zij hebben taxaties nodig waarin klimaatrisico’s zijn meegenomen. De volgende stap betekent het meenemen van onder meer de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en de OECD Guidelines for Multinational Enterprises om zogenaamd Taxonomy-aligned te zijn. De Dupa 2.0 moet zich verder ontwikkelen naar Dupa 3.0.De Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank confronteren banken met toezichthoudende maatregelen. Van banken wordt verwacht dat zij een actievere rol gaan spelen. Zodat zij zelf en hun klanten voorkomen dat activiteiten negatieve effecten hebben op ESG-doelstellingen. Deze zorgvuldigheid kan onder omstandigheden ertoe leiden dat van banken wordt gevergd dat zij de kredietrelatie beëindigen. In verschillende landen lopen al rechtszaken. De Dupa 2.0 is nog maar het begin en nog lang niet het einde.
Comments


bottom of page