top of page

Column Vastgoedmarkt: De uitstoot van een HEMA worst

Bijgewerkt op: 12 feb.
Vastgoedmarkt heeft op 10 november 2023 deze column gepubliceerd. Vastgoedmarkt is een digitaal platform dat actuele informatie, ontwikkelingen en nieuws over commercieel vastgoed voorziet. Hieronder vindt u de originele tekst.


 

Wat heeft de Hemaworst met de broeikasgasuitstoot van een gebouw te maken? Het rapporteren van de uitstoot is voor beiden hetzelfde. Alexandra Jurgens-Boot legt in haar blog de regels van het rapporteren uit die de nieuwe ESG-regelgeving vanaf 2025 voor bedrijven verplicht stelt.

Mijn oog viel op de Hemaworst die in het NRC van 5 oktober jl. pagina groot stond afgebeeld. Zoals u inmiddels weet moeten bedrijven door nieuwe ESG-regelgeving vanaf 2025 verplicht rapporteren welke impact hun activiteiten hebben op mens, milieu en klimaat. De CSRD legt deze verplichting op voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers en of sinds kort aangepast 50 miljoen Euro omzet (geconsolideerd) en of 25 miljoen balanstotaal.


Scopes

Onderdeel van de verplichte rapportage is het uitrekenen hoeveel uitstoot toe te rekenen is aan het bedrijf. Er worden drie categorieën, scopes, in jargon, onderscheiden. De eerste scope draait om uitstoot die direct is toe te schrijven aan het bedrijf, scope 2 omvat alle uitstoot door de inkoop van energie, zoals elektriciteit of warmte. Scope 3 omvat de uitstoot van anderen, fabrieken die spullen maken, boeren die producten telen, consumenten die producten gebruiken, medewerkers op weg naar werk afvalverwerkers, kort samengevat : de keten.

De directeur inkoop van de Hema (omzet 2022: 2 miljard) legde in het artikel uit dat de scope-3-emissie, het transport van fabrieken in Azië naar de winkels, veel geringer is dan vaak wordt aangenomen. De meeste uitstoot, meer dan 70 procent, komt voort uit de productie van het assortiment, het weven en verven van katoen, de productie van plastic voor vershoudbakjes en de veeteelt voor de rookworsten. De totale CO2-uitstoot was berekend op 933 kiloton voor de winkelketen. De meer dan 30.000 artikelen waren per groepsvergelijkbare producten berekend aan de hand van het GHG Protocol.

Bedrijven die denken niet onder de werking van de CSRD te vallen komen bedrogen uit. Wil je als toeleverancier in de schappen blijven liggen van de Hema, dan zul je door de ketenwerking mee moeten werken aan de scopeberekeningen die Hema nodig heeft.


Gebouw is de Hemaworst voor een vastgoedbedrijf

Wat de worst is voor de Hema, namelijk een belangrijk deel van de broeikasgasuitstoot, is het gebouw voor een vastgoedbedrijf. De ESG regelgeving maakt dat ook vastgoedbedrijven scopesmoeten berekenen. Hoever dit gaat hangt af van de tak van sport die bedreven wordt.

Een belegger heeft nauwelijks uitstoot in scope 1 en 2, terwijl een bouwonderneming een enorme uitstoot in scope 1 kan hebben. Houdt de belegger kantoor in een gloednieuw, superzuinig kantoorgebouw, dan zou zijn scope 2 (verwarming en koeling van het eigen gebouw) zeer laag kunnen uitpakken. De belegger heeft geen productieproces om van te spreken, dus de scope-1-uitstoot zal vrijwel altijd 0 zijn. De huurder, daarentegen, kan weer een winkel of kantoor van Hema zijn. De scope 1 en 2 van Hema worden dan onderdeel van scope 3 van de belegger.


Scope 3: nog geen harde verplichting om te rapporteren

De data voor scope 3 is voor vastgoedbedrijven nog niet voorhanden en er geldt nog geen harde verplichting om deze te rapporteren. Dat is echter een kwestie van tijd met alle technologische data aggregatie die nu al plaatsvindt. De uitstoot van de vastgoedketen moet uiteindelijk berekend kunnen worden. Afhankelijkheden zoals locatie, de staat van het vastgoed, en daarmee inschatting van klimaat risico’s ( voor de taxonomie alignment) is nu al op postcodeniveau te berekenen en op te vragen. Ook de uitstoot op basis van functie , een winkel-, kantoor- of productiepand, heeft effect op de uitstoot. Voor panden in eigen gebruik zult u zelf data moeten verzamelen. Indien u verhuurt zult u uw huurder om deze informatie moeten vragen, die overigens afhankelijk van de grootte van het bedrijf weer diezelfde data moet verzamelen. Deze data kunt u onder meer vinden in uw jaarafrekening voor de energie. Hierin staat, aangegeven als x kWh of x m3, per maand hoeveel elektra of gas u verbruikt heeft gedurende het afgelopen jaar.

Veel grote bedrijven zijn nu al druk met de dataverzameling op de zogenaamde E. De urgentie? Grote bedrijven moeten in 2024 data verzamelen over alle scopes, ook scope 3, om eind juni 2025 te kunnen rapporteren. Datzelfde geldt voor de indicatoren op S en G. Al deze E, S en G data zal door de accountant onder limited assurancegecontroleerd moet worden bij de controle van het jaarverslag. Financiers zullen bovendien ook moeten rapporteren (onder de SFDR) Zij hebben de data nodig die bedrijven onder de CSRD verzamelen. Zo is de cirkel weer rond.


Mocht u dus denken die hele ESG zal mij een worst zijn, u heeft mogelijk net als Hema wel een worst met veel uitstoot en wilt u nog beheren, kopen, verkopen , of ontwikkelen dan zult u wel mee moeten doen.
Comments


bottom of page