top of page

Circulair bouwen: het materialenpaspoort en de voorbeeldrol van RWS & RVB

Bijgewerkt op: 23 apr. 2020

Op 14 september 2016 heeft de overheid een Rijksbreed programma[1]opgezet. Dit programma richt zich op de Nederlandse economie en heeft als streven om deze in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Vanuit dit programma zijn er vervolgens een reeks aan andere afspraken tot stand gekomen. Denk bijvoorbeeld aan het Nationale Grondstoffenakkoord, de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie en het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie.


Dit korte artikel gaat nader in op het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie, nu dit programma voor de bouwsector een aantal interessante ontwikkelingen met zich meebrengt.


Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

De vier speerpunten (marktontwikkeling, wet- en regelgeving, meten en kennis en bewustwording) die de overheid voor de bouwsector heeft vastgesteld zijn geconcretiseerd in een negental projecten. Deze projecten staan in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023.[2]Twee van deze projecten licht ik hieronder voor u uit:


- Ontwikkelen van het materialenpaspoort

Met een materialenpaspoort wordt inzichtelijk gemaakt welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Bij Rijkswaterstaat (RWS), Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en ProRail lopen al enkele praktijktesten met materialenpaspoorten. Dit jaar nog gaat het kabinet besluiten in welke situaties een wettelijke verplichting hiervoor wordt ingevoerd.


- Voorbeeldrol circulair aanbesteden en beheren door de overheid

De gedachte is dat RWS en RVB vastgoedeigenaren en opdrachtgevers gaan stimuleren met circulair beheer en aanbesteden. Met deze voorbeeldrol wil de overheid een positieve impuls aan de markt geven. De doelstelling is dat in uiterlijk 2030 zowel de rijkskantorenportefeuille als de Rijksinfrastructuur circulair beheerd gaan worden.

Al met al is de koers van de overheid helder. Dit jaar nog besluiten zij in welke situaties een materialenpaspoort als wettelijke verplichting wordt ingevoerd, alsook dat Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf zich meer gaan richten op circulair beheer en aanbesteden.


Wilt u meer weten over wat dit betekent voor u als ondernemer in de bouwsector? Neem dan contact op met Boot Advocaten: +31 (0)20 50 41 570.


Comentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page