Artikel - AFM maakt beleidsregels met betrekking tot de nieuwe SFDR-verordening niet bekend.

Het ESG-team bestaande uit oud-economisch bestuursrechter mr. R.R. Winter, mr. A.A. Jurgens-Boot, mr. E.C. Wolters en B. Cornelissen heeft een opiniestuk gepubliceerd op De Jurist over de problemen van de AFM inzake de nieuwe SFDR-verordening.


De AFM kan op dit moment de huidige reguleringsnormen niet gebruiken bij de vaststelling van feiten in het kader van de handhaving. AFM heeft het in eigen hand om aan deze tandeloze situatie met spoed een einde te maken. Het klimaat wacht niet.


Zie de bijlage voor het gehele artikel.

AFM nu nog een tandeloze tijger bij de u
.
Download • 163KB