top of page

PIET HEINTUNNEL AMSTERDAM

Advisering ten aanzien van de contracten met betrekking tot de realisatie, de uitleg van de bestekken, vertraging in het werk, faillissement van onderaannemers en opleveringsperikelen

bottom of page