MILIEUKWALITEIT VAN DE ELECTRICITEITSPRODUCTIE (MEP SUBSIDIE)


 

Boot advocaten heeft gedurende de looptijd van de MEP (Milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie) subsidie voor elektriciteit uit hernieuwbare bron het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie gevoerd.

  • Linkedin Boot advocaten

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               Klachtenregeling

 

Cronenburg 152

1081 GN Amsterdam
 

Postbus 75810

1070 AV Amsterdam

T +31 (0)20 50 41 570

F +31 (0)20 50 41 589

secretariaat@bootadvocaten.nl

KVK: 34192267
BTW: NL812146608b01