top of page

MILIEUKWALITEIT VAN DE ELECTRICITEITSPRODUCTIE (MEP SUBSIDIE)


 

Boot advocaten heeft gedurende de looptijd van de MEP (Milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie) subsidie voor elektriciteit uit hernieuwbare bron het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie gevoerd.

bottom of page