top of page

Klimaatrisico's

FAQ

iStock-1256276487.jpg

Klimaatrisico's spelen een steeds belangrijkere rol in de waardebepaling van vastgoed. Het is een vast onderdeel van de Duurzaamheidsparagraaf die de taxateurs gaan helpen om klimaatrisico's te beprijzen. De klimaatrisicoanalyses en actieplannen vormen bovendien een essentieel onderdeel van de Taxonomie, CSRD en SFDR. Wij adviseren samen met onze partners over deze risico's. Hieronder alvast vijf veelgestelde vragen en het antwoord. Meer weten? Neem contact op! 

Wat zijn klimaatrisico's? 

Door de (te) grote uitstoot van co2 en andere broeikasgassen warmt de aarde op. Deze opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor alle landen en continenten. Klimaatrisico's zijn de risico's die een bedrijf of gebouw loopt door deze klimaatverandering. Denk hierbij aandroogte, waardoor bijvoorbeeld oogsten mislukken, of overstromingen, waardoor hele gebieden onder water komen te staan. Als gevolg van deze klimaatverandering zijn in 2021, door grote, aanhoudende regenval in Frankrijk en Oostenrijk wijken in Maastricht overstroomd.   

Waarom zijn klimaatrisico's belangrijk?

Deze risico's zijn belangrijk omdat het grote gevolgen heeft. Naast overstromingen in Maastricht zorgt het ook voor droogte in delen van Afrika, wat weer invloed heeft op onder andere de migratiestroom. Zo hebben de gevolgen van klimaatverandering een grote, vaak indirect merkbare, invloed op de wereld. 

Waarom zijn de klimaatrisico's zo actueel op het moment?

De gevolgen van klimaatverandering wordt op dit moment vrijwel niet meegenomen in strategieën van bedrijven of in de waardebepaling van gebouwen. Doordat de gevolgen steeds zichtbaarder worden gaat dit veranderen. Zo heeft de AFM in november jl. gewaarschuwd voor toenemende schade bij huizen in de toekomst. Dit zou meegenomen moeten worden in de waarde en dus de prijzen van huizen, vindt de toezichthouder. Anders betalen mensen aanvankelijk te veel voor een huis en kunnen ze in de toekomst te maken krijgen met hoge reparatiekosten. Om dit te realiseren werkt de NVM aan de zogeheten duurzaamheidsparagraaf, wat onderdeel moet worden van taxaties van gebouwen. 

Daarnaast zijn klimaatrisico's, en het tegengaan hiervan, prominent onderdeel van de nieuwe Europese wetgevingen. Zo dient ieder die 'Taxonomy aligned' wil zijn een klimaatrisico analyse te doen om de risico's in kaart te brengen én om actie te ondernemen om de relevante gevolgen ervan te verhelpen. Daarnaast verplicht de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) elk rapporterend bedrijf inzicht te krijgen in de CO2e uitstoot en dit te gaan verlagen.  

Hoe wordt het effect van klimaatrisico's bepaald?

Het Intergovermental Panel on Climate Change (het IPCC) brengt elk jaar een rapportage uit waarin verschillende scenario's, RCP's (Representative Concentration Pathways), zijn gedefinieerd. Elke pathway is een uitwerking van een bepaalde hoeveelheid CO2e uitstoot en de daarbij behorende gevolgen zijn uitgewerkt in kaarten, voor de gehele wereld. Op basis van deze kaarten kan per locatie bekeken worden wat de kans op overstroming of hittestress zou kunnen worden.  

Om klimaatrisico's te bepalen werken wij samen met NL Greenlabel, die een digital twin hebben gemaakt van Nederland waarmee ze klimaat scenario's kunnen simuleren. Een ditigal twin is digitaal model van de echte wereld, in dit geval van Nederland. Door middel van dit model kan de huidige, de toekomstige en het effect van maatregelen inzichtelijk gemaakt worden. 

Wat kunnen we doen op de gevolgen te beperken?

Het voorkomen of verhelpen van de gevolgen van klimaatverandering noemen we klimaatadaptatie. Zo is het planten van meer bomen om hittestress te voorkomen een klimaat adaptieve oplossing. Het beperken van de gevolgen van klimaatverandering is afhankelijk van het type risico waar over gesproken wordt. Als eerste voorbeeld nemen we een gebouw dat in een overstromingsgebied staat. Aan de kans op overstroming is, als gebouwgebruiker, niks te doen. Toch zouden de gevolgen van overstroming beperkt kunnen worden door alle belangrijke installaties op de eerste verdieping te plaatsen, zoals het UMC in Amsterdam heeft gedaan. Mocht het gebouw overstromen dan blijven de installaties in ieder geval in werking. Dit is een mooi voorbeeld van een technische oplossing om de gevolgen te beperken. Een ander voorbeeld is hittestress waar een uitstekende natuurlijke oplossing voor is. Doordat Nederland steeds voller gebouwd wordt en er steeds meer groen verdwijnt bouwt hitte zich op. Gebouwen en asfalt nemen veel energie op en blijven daardoor lang warm. Als we het aandeel steenachtige materialen in de bebouwde omgeving verminderen en juist meer groen, in de vorm van bomen, struiken of grassen, plaatsen neemt de hitte snel af. Planten en bomen zorgen namelijk voor schaduw en de bladeren laten vocht los als ze opwarmen. Daarom voelt het in de schaduw onder een boom altijd koeler dan onder een parasol. 

bottom of page