top of page

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM/SINGELGRACHT GEBOUW


 

Opstellen preselectiedocumenten voor de uitvoerende partijen voor de renovatie van het onderwijsgebouw ‘Singelgrachtgebouw’.

bottom of page