GEMEENTELIJK VERVOERSBEDRIJF AMSTERDAM / MEERJAREN VERVANGINGSPLAN

Boot Advocaten is namens het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam betrokken geweest bij de begeleiding van de uitvoering van het Meerjaren Vervangingsplan bestaande uit het vernieuwen van sporen, wissels, kruisingen, telecommunicatie en energievoorziening aan de Amsterdamse metrobaan.

Voor dit project is niet alleen specifieke aanbestedingsrecht en bouwrechtkennis benodigd, maar ook in het bijzonder kennis van wissels, wisselstellers e.d.

 

  • Twitter Boot Advocaten
  • Linkedin Boot advocaten

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               Klachtenregeling

 

Cronenburg 152

1081 GN Amsterdam
 

Postbus 75810

1070 AV Amsterdam

T +31 (0)20 50 41 570

F +31 (0)20 50 41 589

secretariaat@bootadvocaten.nl

KVK: 34192267
BTW: NL812146608b01