GROOT SWANLA ZUIDPLAS


 

Boot Advocaten heeft de ontwikkelaar Synchroon bijgestaan in de beroepsprocedures tegen de afgegeven vergunningen en geadviseerd over de reparatie van de aan de vergunningen ten grondslag liggende planologische procedures. Boot Advocaten staat de ontwikkelaar ook bij in de planschadeprocedures.

  • Twitter Boot Advocaten
  • Linkedin Boot advocaten

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               Klachtenregeling

 

Cronenburg 152

1081 GN Amsterdam
 

Postbus 75810

1070 AV Amsterdam

T +31 (0)20 50 41 570

F +31 (0)20 50 41 589

secretariaat@bootadvocaten.nl

KVK: 34192267
BTW: NL812146608b01