top of page

GROOT SWANLA ZUIDPLAS


 

Boot Advocaten heeft de ontwikkelaar Synchroon bijgestaan in de beroepsprocedures tegen de afgegeven vergunningen en geadviseerd over de reparatie van de aan de vergunningen ten grondslag liggende planologische procedures. Boot Advocaten staat de ontwikkelaar ook bij in de planschadeprocedure

bottom of page