top of page

Gezonde en energie-efficiente gebouwen, kent u de eisen

Het bevorderen van de energieprestatie van gebouwen is een belangrijke issue bij de doelstelling de uitstoot van CO2 te verminderen. Ruim een/derde deel van het energieverbruik is toe te rekenen aan huizen, kantoren en andere gebouwen. De mogelijkheden om dit verbruik drastisch te verminderen bestaan, maar worden vooralsnog onvoldoende benut. Met name de reductie van CO2 uitstoot bij reeds bestaande gebouwen zal in de komende tijd aangepakt moeten worden om met zijn allen de klimaatdoelstellingen als geformuleerd bij de diverse klimaatconferenties te kunnen halen. Alle maatregelen die bijdragen aan de reductie zullen moeten worden genomen en de aanpak van bestaande gebouwen is er één die in belangrijke mate zal bijdragen.

In samenwerking met EFK Belastingadviseurs organiseert Boot Advocaten een meeting waarbij de wetgeving (op Europees en nationaal niveau) die betrekking heeft op dit onderwerp en aangeeft aan welke eisen gebouwen moeten voldoen, wordt behandeld. U kent daarmee de eisen die op dit moment en op termijn aan gebouwen worden gesteld met als doel de energie-efficiëntie te vergroten. Daarnaast behandelen wij regelgeving die te maken heeft met een gezond binnenklimaat, zowel op Europees als nationaal niveau.

Tevens gaan we in op fiscale aspecten die van invloed zijn op beslissingen die gemeenten nemen bij het duurzamer en/of gezonder maken van gebouwen. Zowel de vennootschapsbelasting (Energie-investeringsaftrek), BTW  (BCF) als energiebelasting (Postcoderoos, saldering bij kleinverbruikers, geen energiebelasting bij opwekken voor eigen gebruik) komen daarbij aan bod. Ook de belangrijkste subsidieregelingen horen erbij.

bottom of page